Verstoorde dienstverlening wegens vakbondsactie op donderdag 7 februari 2019 in de stad Antwerpen en de districten

Op donderdag 7 februari organiseert ACOD een actiedag in Brussel die mogelijk gevolgen heeft voor de dienstverlening van de stad Antwerpen. Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaars kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet. De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners om al hun afval (restafval, GFT, PMD en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, beslist de stad om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.  Alle containerparken zijn gesloten op donderdag  7 februari.

%d bloggers liken dit: