Vlaamse erfgoedsubsidies voor Streekvereniging Zuidrand

De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 het dossier voor de opstart van een erfgoedcel in de Zuidrand goed. Ook de IOED Zuidrand krijgt van Vlaanderen de kans om haar werking de volgende zes jaar verder te zetten.

Erfgoedcel Zuidrand vanaf 2021

Op 1 april 2020 dienden 21 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vijf steden een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant in. Op 9 oktober besliste de Vlaamse Regering over deze werkingssubsidies voor de periode 2021-2026. Alle 26 dossiers werden goedgekeurd.

Ook de Streekvereniging Zuidrand diende een dossier in. Zij werd erkend als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultureel erfgoed en zal de komende jaren als erfgoedcel werk maken van een bovenlokaal cultureel erfgoedbeleid. Zij ontvangt hiervoor een werkingssubsidie van 150 000 euro per jaar.

“Met deze werkingssubsidie maakt de streek een ambitie waar die al sinds 2014 op de agenda staat van de Zuidrand-gemeenten”, vertelt voorzitter Bart Seldeslachts. “We zullen de volgende jaren stevig inzetten op het verbinden en ondersteunen van onze erfgoedgemeenschappen, het bewaren en ontsluiten van ons erfgoed en het opzetten van erfgoedinitiatieven.”

IOED Zuidrand doet zes jaar verder

Ook voor het onroerend erfgoed diende de Streekvereniging Zuidrand in april een nieuwe aanvraag in voor haar Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Zuidrand. Deze aanvraag werd op 1 oktober goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 15 oktober werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De jaarlijkse werkingssubsidie voor de IOED Zuidrand bedraagt 82 947,56 euro.

“De IOED Zuidrand heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van het behoud, beheer en ondersteuning van het onroerend erfgoed in de streek”, weet ondervoorzitter Birre Timmermans. “Door het verlengen van onze opdracht krijgen we de kans om deze werking de komende zes jaar te verdiepen.”

%d bloggers liken dit: