Vrijstelling provinciebelasting gebeurt automatisch door efficiënte gegevensuitwisseling

Het provinciaal reglement kent een vrijstelling van de algemene provinciebelasting toe aan inwoners van de provincie Antwerpen die op 1 januari 2020 recht hebben op verhoogde tegemoetkoming inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De provincie sluit een overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid om een lijst te bekomen van personen die potentieel in aanmerking komen voor een vrijstelling van provinciebelasting. Zo kan deze vrijstelling automatisch gebeuren. Dit houdt in dat er aan deze groep geen aanslagen worden verstuurd. Opgelet: het systeem is echter niet 100 % waterdicht.

Wanneer iemand toch door de mazen van het net is geglipt, moet de vrijstelling nog worden bekomen door het tijdig bezorgen van een kleefzegel van het ziekenfonds. Voorwaarden en instructies staan vermeld op het aanslagbiljet vertellen ze tenslotte bij onze provincie.