Wie wint de Wilrijkse Geitetrofee?

Regioradio Zuidrand vroeg het aan Schepen Hans Ides Op zaterdag 21 december reikt het district Wilrijk de jaarlijkse Geitetrofee uit. Kandidaturen voor deze ereprijs zijn welkom tot en met zondag 1 december. Het districtsbestuur reikt de Geitetrofee elk jaar uit aan een verdienstelijke persoon, groep of vereniging die zich dat jaar heeft ingezet voor Wilrijk, de typische eigenheid van het district of zijn bevolking. De recentste laureaat is voormalig ATV-schermgezicht Marc Fransen. Aan de prijs is een bronzen beeldje verbonden. Iedereen kan een kandidaat voor deze prijs voorstellen. De kandidaturen, vergezeld van een korte begeleidende nota, kunnen tot en met zondag 1 december 2019 worden ingediend via district.wilrijk@antwerpen.be of per brief (District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk). . Uit alle inzendingen worden drie genomineerden geselecteerd. Een vakjury en de bewoners van Wilrijk zullen vervolgens uitmaken wie de Geitetrofee in de wacht sleept. De stemming en de uitreiking van de trofee vinden plaats op de oudejaarsdrink van het district Wilrijk op zaterdag 21 december 2019 op de Bist. Alle info hierover is ook na te lezen op de website www.wilrijk.be.

%d bloggers liken dit: