Wijkbewoners ontdekken toekomstplannen stationsomgeving Boom

Wijkbewoners ontdekken toekomstplannen stationsomgeving Boom
Infomarkt op 27 oktober toont mogelijke alternatieven voor de buurt

Met het Masterplan ‘De Stationsomgeving Verbindt’ onderzoeken provincie Antwerpen en lokaal bestuur Boom samen de mogelijkheden voor de betreffende wijk. In december 2019 konden bewoners hun wensen en bezorgdheden kenbaar maken op een eerste infomarkt. Samen met bijkomende informatie van partners zoals onder meer OVAM, De Lijn en NMBS zijn de resultaten hiervan verwerkt tot enkele mogelijke ontwerpalternatieven. Bewoners kunnen hiermee kennismaken tijdens een tweede infomarkt, op 27 oktober in de stationshal van Boom.

Vandaag ligt de stationsomgeving van Boom er wat verwaarloosd bij. De Rupel om de hoek en de vlotte bereikbaarheid via spoor en fiets creëren nochtans interessante kansen. Om deze kansen te onderzoeken, hebben provincie Antwerpen en lokaal bestuur Boom de handen in elkaar geslagen.

Er is de afgelopen maanden achter de schermen heel wat werk verzet”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Begin dit jaar is een ontwerpbureau aan de slag gegaan met een grote informatieronde bij alle betrokkenen. Op basis daarvan zijn dan enkele veelbelovende alternatieven ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten zijn betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt, en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets.”

Tijdens de info-avond van 27 oktober ontdekken wijkbewoners en geïnteresseerden deze alternatieven. Iedereen is welkom tussen 19 en 21 uur, inschrijven is niet nodig. “Ook deze keer kunnen mensen hun opmerkingen en suggesties achterlaten, deze verwerken we samen met de bevindingen van projectpartners en experten”, zegt gedeputeerde Lemmens. “Tijdens het infomoment zijn medewerkers van de provincie, het lokaal bestuur Boom en van het ontwerpteam aanwezig om vragen te beantwoorden.

Intussen is op het terrein al de eerste activiteit afgerond. In het voorjaar startte OVAM met de sanering van de verlaten bedrijfssite Frateur, vlak naast de A12. De toekomstige bestemming voor grond en loodsen ligt nog niet vast. Ook hiervoor kunnen de wijkbewoners suggesties achterlaten op de infomarkt van 27 oktober.

Met de sanering van de site Frateur is een eerste stap in de heropleving van de buurt alvast gezet”, vertelt Tom De Wandelaere, schepen van Ruimtelijke Ordening in Boom.“Begin oktober organiseerden we samen met OVAM een rondleiding voor de buurt om het resultaat van de sanering te bekijken. In eerste instantie willen we nu zo snel mogelijk het terrein vergroenen en zorgen voor een mooie groenbuffer met de A12. Ondertussen hopen we samen met de buurt heel wat ideeën te kunnen uittekenen voor een tijdelijke invulling van de site. Ook voor de rest van de wijk zoeken we samen met de provincie, de buurt en het ontwerpteam naar enkele kleine ingrepen om de buurt op korte termijn een stuk aantrekkelijker te maken.

aankondiging voor de infomarkt – Copyright: provincie Antwerpen
PRAKTISCHE INFO
Wanneer:
woensdag 27 oktober, van 19 tot 21 uur.
Vrije toegang, inschrijven is niet nodig.

Waar:
Stationshal Boom, Statiestraat, Boom

Meer info:
Informatie over de historiek van het Masterplan vind je hier.

%d bloggers liken dit: