Willebroek pakt overlast kordaat aan – Avondklok en samenscholingsverbod

In de aanpak en het terugdringen van de overlast in het centrum van Willebroek voerde lokale politie Mechelen-Willebroek vrijdagavond een controleactie uit. Ruim 60 personen werden onderworpen aan een grondige controle waarbij 13 personen werden geverbaliseerd.

Gemeente Willebroek vaardigt vanaf vandaag een politieverordening uit waarbij er in het centrum van de gemeente onder meer een samenscholingsverbod (max. 2 personen) en avondklok (vanaf 22 uur) van toepassing is.

Na talloze meldingen van overlast vorig weekend voerde de politie haar controles in het centrum van de kanaalgemeente de afgelopen dagen drastisch op. Maandagavond werden 7 jongeren opgepakt voor het negeren van de coronaregels en het verstoren van de rust. (o.a. gooien van knalbommetje)

Woensdagavond werd burgemeester Eddy Bevers verbaal agressief bejegend door enkele jongeren waarbij hij ook geduwd werd. De burgemeester raakte niet gewond maar diende wel klacht in. Een verdachte voor deze feiten werd intussen opgepakt.

Donderdagavond raakten twee politiemedewerkers tijdens een controle in Willebroek lichtgewond nadat ze rake klappen dienden te incasseren. Later op de avond werden twee verdachten opgepakt. De minderjarige werd vrijdag voorgeleid bij de jeugdrechter terwijl zijn 18-jarige broer voor de onderzoeksrechter diende te verschijnen.

Bij een grootschalige controleactie vrijdagavond 13 november werden maar liefst 61 personen onderworpen aan een grondige controle. 13 onder hen werden geverbaliseerd voor onder meer: het negeren van een bevel van de politie (verlaten van de plaats), inbreuken op de coronaregels (mondneusmaker, samenscholingsverbod), bezit van drugs en het besturen van een niet verzekerd voertuig, dat in beslag werd genomen.

Politieverordening geeft onze politie nog meer armslag

Om de overlast bij de wortel aan te pakken heeft burgemeester Eddy Bevers een politieverordening uitgevaardigd die de lokale politie in Willebroek nog meer armslag moet geven dan tot nu toe het geval was.

“Wij willen er als gemeentebestuur alles aan doen om van Willebroek een aangename en leefbare gemeente maken. Als burgemeester geef ik daar geen duimbreed op toe en zal onze politie alle tools verstrekken om de overlast krachtdadig aan te pakken, daarom deze politieverordening” start burgemeester Eddy Bevers zijn betoog.

Vanaf zaterdag 14 november 2020 zal er in het centrum van Willebroek [*] een samenscholingsverbod (max. 2 personen) van kracht zijn, alsook een avondklok voor het zich begeven op openbaar domein en dit van 22 uur ’s avonds tot 5 ’s morgens.

Tevens is het is het bezit van voetzoekers, knalbommetjes, carbuurkanonnen, thunderflashes, vuurwerk, pyrotechnisch materiaal, knal- of rookbussen en/of gelijkaardige voorwerpen verboden in de openbare ruimte op het volledige grondgebied van de gemeente Willebroek.

Een aantal handelszaken en inrichtingen gelegen in de Van Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot aan de Nieuwstraat) en op het marktplein (L. De Naeyerplein) in Willebroek dienen hun deuren te sluiten vanaf 18 uur.

Deze politieverordening is van toepassing vanaf zaterdag 14 november tot zondag 13 december 2020.

Bij besluit van de burgemeester heeft de politie ook de mogelijkheid systematisch identiteitscontroles uit te voeren.

“Het topwerk van de afgelopen dagen door onze politiemensen zal met een nultolerantie verdergezet worden. Politie Mechelen- Willebroek zal ook de komende dagen controleacties uitvoeren op het naleven van de verordening enerzijds en aanpakken van de overlast in de gemeente anderzijds. Zij die zich niet kunnen schikken zullen opgepakt, geverbaliseerd én gestraft worden. Dit moet absoluut stoppen en wel zo snel mogelijk!” gaat burgmeester Eddy Bevers verder.

“Daders en aanwezigen hebben nooit iets gehoord, gezien of gedaan en durven te zeggen dat ze aanwezig zijn uit nieuwsgierigheid. Die aanwezigen zouden wel eens mee de rekening kunnen betalen. Het onderzoek loopt en de meeste aanwezigen hebben duidelijk andere bedoelingen. Het crapuleus gedrag van de voorbije dagen zullen we verder vervolgen op alle mogelijke manieren.
Natuurlijk jammer dat enkelingen een generatie jongeren in een slecht daglicht brengen. Ik ken ondertussen goed de échte jeugd van Willebroek, die houden hun manieren en gedragen zich tenminste!” besluit burgemeester Bevers.

[*]

Het gebied begrensd door :

Emiel Vanderveldestraat;

Gastfromontstraat;

Eduard Anseelsestraat

Herman Vosstraat;

Stationstraat;

Guido Gezellestraat;

Veert

Boomsesteenweg

Kraagweg

Groene Laan

Dokter Persoonslaan (N183)

Oud-Strijderstraat (N183)

Zegestraat (N183)

Dendermondsesteenweg

Op de verschillende openbare speelpleintjes in de gemeente.

Hier kan u de Politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2020 – Gemeente Willebroek vinden

 

%d bloggers liken dit: