WZC Paradijs in Lier investeert in pakket van aangepaste hulpmiddelen specifiek voor mensen met dementie

Meer en meer mensen lijden aan dementie. In 2018 waren er naar schatting 750 inwoners van Lier en Koningshooikt met dementie. Verwachting is dat dat aantal tegen 2035 stijgt met 39%. Ook in woonzorgcentra neemt de groep ‘bewoners met dementie’ toe. Zo telt WZC Paradijs 63,5% van de bewoners in een lichte of gevorderde fase van dementie. In WZC Paradijs vormt kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie dan ook een speerpunt. Het woonzorgcentrum zet resoluut in op belevingsgerichte zorg die, ook voor mensen met dementie, kwaliteit van wonen en leven centraal stelt. Daarom investeert WZC Paradijs in een pakket van aangepaste hulpmiddelen specifiek gericht op deze bewonersgroep, goed voor een investering van 14 000 euro. De woonzorgcentra zijn niet gespaard gebleven in deze moeilijke periode. Maar ook in deze coronatijd stond de zorg niet stil. Met een geheel van aangepaste initiatieven, zet WZC Paradijs grote stappen voorwaarts in de belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

%d bloggers liken dit: