Zomerscholen gaan van start in Lier

Vorige week startte de eerste zomerschool in Lier. Hiermee gaat Stad en OCMW Lier in op de oproep van de Vlaamse overheid om scholen en gemeenten te stimuleren om zomerscholen te organiseren. Het doel van de zomerscholen bestaat erin om maatwerk aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren in functie van onderwijsremediëring en/of voorbereiding naar het schooljaar 2020-2021.

De stad Lier diende een subsidiedossier in voor de organisatie van een zomerschool bij de Vlaamse overheid. Er werd een subsidie van 22 500 euro toegekend aan Lier. Deze subsidie is gebaseerd op de organisatie van 9 zomerklassen, die telkens bestaan uit 10 tot 14 leerlingen. Voor het basisonderwijs worden 6 zomerklassen georganiseerd, nl. van 6 juli tot en met 17 juli  en van 13 augustus tot en met 26 augustus. Vzw Mondiale Werken neemt de organisatie van deze zomerklassen op zich.

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs worden 3 zomerklassen georganiseerd van 13 augustus tot en met 26 augustus. De organisatie van deze zomerschool komt tot stand in samenwerking met de SAMWD. Deze zomerschool richt zich op anderstalige nieuwkomers.

Er zijn 82 jongeren aangemeld voor de zomerklassen van het secundair onderwijs, 103 voor het lager onderwijs. De aanmeldingen van alle leerlingen gebeurt via de school. In alle zomerscholen wordt er in de voormiddag lesgegeven en gewerkt aan specifieke doelen per leerling, in de namiddag wordt er een educatief ontspanningsaanbod voorzien. Leerlingen nemen telkens twee weken deel aan de zomerschool. Deelname is gratis.

Gezien het grote aantal aanmeldingen tot deelname aan de zomerklassen van het lager en secundair onderwijs, dient de stad een aanvullend subsidiedossier in voor betoelaging van 4 extra zomerklassen, waarvan 1 in het lager onderwijs en 3 in het secundair onderwijs.

Op maandag 6 juli startte een eerste zomerschool voor leerlingen uit het lager onderwijs in basisschool Het Spoor.

Wil jij als vrijwilliger lesgeven in een zomerschool? Neem dan contact op met Hilke Hoogendoorn, consulente welzijn, via onderwijs@lier.be.

Info: Stad en OCMW Lier, Team sociaal beleid, 03 8000 300, onderwijs@lier.be

 

Foto: ©Pixabay

%d bloggers liken dit: