1.315 gezinnen lid van Natuurpunt in Duffel en Kontich en 2 ha extra natuurgebied aangekocht in 2020

2020 mag dan wel een ellendig jaar geweest zijn met al die coronaperikelen, het ledenaantal van Natuurpunt Oude Spoorweg, actief in Duffel en Kontich, steeg met net geen 14% tot 1.315 leden. De afdeling slaagde er in dit coronajaar ook in om bijna 2 ha extra grond aan te kopen.

Afdelingsvoorzitter Dirk Costrop is een tevreden man: “Ons ledenaantal stijgt elk jaar, maar dat het in 2020 met bijna 14% zou zijn, lag toch buiten elke verwachting, vooral omdat we door de coronapandemie bijna al onze evenementen moesten afgelasten. Normaal worden jaarlijks 5 à 8% meer gezinnen lid, vorig jaar stegen we dubbel zo hard”. “Over alle afdelingen van Natuurpunt stijgt het ledenaantal voor heel Vlaanderen gemiddeld met 7%, daar zitten wij in Duffel en Kontich dus ruim boven”, merkt Costrop op. Johan Asselberghs, ondervoorzitter en beleidsverantwoordelijke van de afdeling: “Volgens mij is het juist door de pandemie dat ons ledenaantal stijgt. De mensen ontdekten de natuur in hun eigen buurt en zien dat onze afdeling in deze verstedelijkte regio echt wel het verschil maakt. De stijging van het ledenaantal mag dan ook gezien worden als een noodkreet om meer en grotere natuurgebieden in Vlaanderen, ook in Duffel en Kontich. Zeker in jaren zoals 2020 wanneer alles wegvalt is er alleen nog de natuur waar je op kan terugvallen om op je positieven te komen. We hebben dan ook nog nooit zoveel wandelaars in onze gebieden gezien, vaak mensen die vlakbij wonen en nu pas onze gebieden ontdekken”, stelt Asselberghs.

“2020 was voor onze afdeling geen jaar als een ander, maar onze ambities om die noodkreet aan meer toegankelijke natuur in eigen buurt van de Duffelaar en Kontichnaar te beantwoorden zullen we verder realiseren”, vult Costrop nog aan. Onze afdeling is er ondanks de pandemie in geslaagd om in 2020 drie percelen voor een totaal van bijna 2 ha gronden aan te kopen. Die gronden werden al bebost of zullen dat in 2021 worden.

Er staan dit jaar nog tal van andere projecten op stapel, maar daarover zullen we te gepasten tijde communiceren. Het belooft nu al een mooi jaar te worden voor onze afdeling en de natuur in onze regio”, besluit voorzitter Dirk Costrop.

%d bloggers liken dit: