120 Boechoutenaren kruipen in een teletijdmachine met bestemming 2030

BOECHOUT – Met de ‘Toekomsttafels’ wilde het gemeentebestuur van Boechout haar inwoners maandagavond de gelegenheid geven om mee te werken aan de nieuwe beleidsnota. Organisator Levuur liet – om het geheel werkbaar te maken – 144 geïnteresseerden toe in Sportpark Sneppenbos aan de Vremdesesteenweg. De tickets waren in geen tijd aan de man gebracht. Daarom dat het jammer was dat uiteindelijk twintig ingeschrevenen niet kwamen opdagen en er dus een tafel ‘op overschot’ was. Wel aanwezig: meerderheidspartijen PRO Boechout & Vremde, Groen/Gangmaker en CD&V en delegaties van oppositiepartijen N-VA en ‘t Dorp. Afwezig: vlaams Belang maar ook de talrijke roepers aan de zijlijn, in de sociale media.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘Deze avond is slechts een deel van ons groot participatieproject. Meer dan 1 000 gezinnen maken gebruik van ons sociale buurtplatform Hoplr (naar ‘City Hopping’ maar ook het Engelse woord voor ‘schakel of knooppunt in een netwerk’). Toekomsttafels zijn de meest directe vorm van democratie. Tijdens de vorige legislatuur werden er ongeveer om de twee maanden inspraakvergaderingen gehouden. Dit gaan we nu nog uitbreiden.’

Leen Van Lindt van Levuur: ‘Wij zijn experts in participatie en stakeholdermanagement. Via cro-creatie beantwoorden we maatschappelijke vraagstukken en begeleiden we complexe veranderprocessen die impact hebben op de toekomst.’ Ze werkten onder meer aan het project Leuven 2030, het masterplan in verband met de overkapping van de Antwerpse ring, het debat over de eindtermen in het onderwijs,… ‘Wat we hier in Boechout doen is zorgen dat de inwoners mee beleid kunnen voeren en mee kunnen wegen. Bedoeling is om verschillende meningen samen te brengen en te groeien naar een wij-verhaal.’ Per week gaat men ongeveer drie keer ergens aan de slag. Op 31 maart gebeurt dit trouwens in Mortsel maar in een heel andere formule dan die in Boechout werd gebruikt.

T’ Sijen: ‘Bedoeling is dat de resultaten van deze Toekomstdag invloed hebben op de definitieve nota die op de gemeenteraad van april zal worden voorgelegd. Nadien volgen er nog infosessies in Boechout (op 13 mei) en Vremde (op 20 mei).’ De deelnemers konden een topic aanduiden waarmee ze met hun medeburgers en de beleidsvoerders in discussie wilden gaan: ruimte en publiek domein, mobiliteit en openbare werken, sociaal, gezond en solidair, klimaat en een levendig dorp met vrijetijdsbeleving. Wij kozen voor het laatste onderwerp. Eerst moesten de deelnemers in een denkbeeldige tijdscapsule kruipen en beschrijven hoe hun ‘ideale’ Boechout er in 2030 zal uitzien. Nadien diende men te brainstormen over concrete voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat dit ideaalbeeld ooit waarheid wordt. In alle groepen was men het erover eens: ‘alles begint bij jezelf. De gemeente moet er vooral zijn om initiatieven te ondersteunen en te begeleiden.’ Het openbreken van het klassiek onderwijssysteem stond ook hoog op de agenda en wat vindt u van deze: ‘een verbinding langs het water met Lier.’ Schepen Kriss Swaegers (Groen/Gangmaker): ‘Op 21 maart komen we samen met de tafelbegeleiders, die de gesprekken in goede banen moesten leiden. We gaan kijken naar welke ideeën we kunnen meenemen en welke niet, bijvoorbeeld omdat het buiten onze bevoegdheden valt. In ieder geval gaan we argumenteren waarom een bepaald voorstel het niet haalde.’ (EM)