200 belangstellenden voor Masterclass circulair bouwen

ANTWERPEN – In 2019 verrijst in Westerlo het eerste circulaire gebouw van België: ’t Centrum. Hier zullen zoveel mogelijk pijlers van circulair bouwen worden geïntegreerd. Rond het gebouw en het bouwtraject zal initiatiefnemer Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en innovatie van de provincie Antwerpen, samen met een aantal partners een boeiend en innovatief leerproces opzetten, waaruit de hele sector inspiratie kan putten.

Daarom organiseerde Kamp C een eerste masterclass in het Elzenveld in Antwerpen. Voor de begeleiding van het traject werkt men samen met consortium ATP, bestaande uit Alba Concepts uit Rosmalen, Turntoo (Amsterdam) en PLEKvoor (Utrecht). In september en oktober volgen nog vier masterclasses als voorbereiding op de eigenlijke circulaire aanbesteding eind dit jaar. Projectverantwoordelijke Jonathan Verdonck: ‘Circulair bouwen is een belangrijk topic waar Kamp C zich voor wil inzetten. In Vlaanderen komt het echter nauwelijks van de grond. Daar willen we op deze manier iets aan doen. Kamp C is altijd een voorloper geweest voor Duurzaam Bouwen en Wonen. Het idee voor een duurzaamheidscentrum kwam er al in 1997. Bezieler was de toenmalige gedeputeerde Ludo Helsen (CD&V). In 2005 ging men effectief van start. Drie jaar geleden begonnen we met het project rond circulair bouwen. In 2017 kwam er dan een circulair bouwterrein. Deze masterclass is het logische vervolg. We gaan de markt een duwtje in de rug geven en ervoor zorgen dat ze er klaar voor is. Daarom dat we vandaag verschillende infosessies en pitches hebben georganiseerd, waarbij een 25-tal bedrijven gedurende een zevental minuten hun project kunnen voorstellen.’

De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig kunnen worden hergebruikt: een gesloten kringloop dus. Er is geen afval meer, zowel tijdens de bouw als erna. Een circulair gebouw kan ook flexibel worden ingezet. Eén en ander vraagt om een andere denkwijze. Een producent is bijvoorbeeld niet meer alleen verantwoordelijk voor het leveren van materialen maar ook het terughalen ervan. Jeroen Troost van ATP: ‘Iedereen kijkt naar Nederland maar we hebben ontdekt dat er ook mooie voorbeelden in Vlaanderen zijn. Wanneer kleine of traditionele bedrijven kunnen worden gekoppeld aan grotere of innovatieve dan kan er een kruisbestuiving ontstaan.’

Voor de masterclasses verwachtte men een 100-tal deelnemers. Uiteindelijk kwamen er 200 geïnteresseerden opdagen: aannemers en architecten uit Vlaanderen en Nederland, maar ook sectororganisaties, financiële instellingen en universiteiten. Voor Kamp C bestaat circulair bouwen uit zeven pijlers: circulaire businessmodellen, financiering, werken, aanbesteden, ontwerpen, materiaalkeuze en gebiedsontwikkeling. In de aanbesteding komen deze uiteraard voor. Verdonck: ‘Circulair aanbesteden is radicaal anders dan een traditionele aanbesteding. Kamp C stelt een pakket met ambities voor in plaats van met eisen. Deelnemende bedrijven worden gestimuleerd om zelf met oplossingen en innovaties te komen. De massale opkomst bewijst dat er een toekomst is voor deze nieuwe vormen. De meeste sceptische vragen draaiden rond het juridische aspect.’ Het subsidieproject bedraagt 380 000 euro, voor de helft gefinancierd door OVAM en voor de andere helft door de Thomas Moore Hogeschool, de provincie Antwerpen en Kamp C. (EM / Foto Kamp C)

%d bloggers liken dit: