250.000 euro subsidie voor groener Fort 3 in Borsbeek

In het kader van de projectoproep voor ontharding krijgt het lokaal bestuur Borsbeek 250.000 euro subsidie van Vlaanderen. Ons projectvoorstel werd uit meer dan 300 inzendingen geselecteerd, en dat is uiteraard mooi meegenomen reageren ze gelukkig in de gemeente. De afgelopen jaren zijn op het binnenplein van Fort 3 reeds enkele loodsen afgebroken. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel. Dankzij deze subsidie kunnen we ons masterplan van Fort 3 nu verder uitwerken. Concreet gaat het om de afbraak van de ruiterhallen, de ontharding en herinrichting van het binnenplein, de versmalling van de binnenbaan en de heraanleg van de hoofdparking met natuurlijke materialen. Alles samen goed voor 20.000 m² ontharding. Hiermee kunnen we de niet doordringbare oppervlakte op Fort 3 tegen 2022 voor maar liefst 89 % terugbrengen! De ontharde oppervlakte wordt omgevormd tot een recreatiezone met grasperken, begroeiing en wandelpaden. Met deze groene zone willen we dus ook wat meer leven op het fort brengen en de inwoners van Borsbeek de kans geven om zich te ontspannen.

%d bloggers liken dit: