30,8 miljoen euro voor kinderopvang maar er zijn veel (Antwerpse) kandidaten

Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke (CD&V, zie foto) maakt de Vlaamse Regering de komende jaren meer dan 30,8 miljoen euro vrij voor een meerjareninvestering in kinderopvang waar ouders betalen volgens hun inkomen. Met deze investering zullen tegen het einde van de legislatuur minstens 2 962 plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief bijkomen in kinderdagverblijven of bij onthaalouders. Initiatiefnemers kunnen daarvoor intekenen op twee oproepen van het agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin).

Kinderdagverblijven die nu enkel met vrije prijs werken, kunnen voor bestaande plaatsen een subsidie voor inkomenstarief aanvragen. De toekenning is mogelijk in de drie grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent) en in een aantal andere gemeenten waar er in verhouding vandaag weinig plaatsen zijn waar ouders betalen volgens hun inkomen.

Er wordt 27,1 miljoen euro geïnvesteerd in (minstens) 2 500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief. De Vlaamse regering wil hiermee vooral nieuwe plaatsen creëren in steden en gemeenten waar de nood het hoogst is. Zo is er een voorafname van 30 procent van het budget voor de drie grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent). Voor de overige gemeenten werd een nieuw programmatiekader ontwikkeld om de middelen te verdelen. Daarbij wordt uitgegaan van de potentiële behoefte aan kinderopvang met inkomenstarief, rekening houdend met economische, sociale en demografische parameters, onder meer bevolkingsprognoses. De lijst van de 131 gemeenten die in aanmerking komen staat in de meerjarenprogrammatie: https://www.kindengezin.be/img/meerjarenprogrammatie-info.pdf, https://www.kindengezin.be/img/meerjarenprogrammatie-lokalebesturen.pdf

Voor de stad Antwerpen is er een voorafname op het budget van 554 550 euro , goed voor 69 extra plaatsen. Ook voor deze Antwerpse gemeenten is er al een voorafname: Olen, Aartselaar, Boechout, Baarle-Hertog, Schilde, Borsbeek, Edegem, Putte, Ranst, Merksplas, Laakdal, Vorselaar, Lille, Kontich, Bonheiden, Essen, Hemiksem , Vosselaar en Herenthout. In principe komen alleen Olen, Aartselaar en Boechout en negen gemeenten uit andere provincies in aanmerking voor een deel van een budget, goed voor in het totaal 324 plaatsen. Indien er nog budget over is wordt dat verdeeld over de andere gemeenten. Hoe lager men in de voorafgaande opsomming staat, hoe kleiner de kans dat men in aanmerking komt.

Voorrang gaat naar voorzieningen waar de kinderbegeleiders werknemers zijn en die al het langst bestaan. Hiervoor is een budget van 3,7 miljoen euro voorzien, goed voor ongeveer 462 plaatsen. De toekenning van deze plaatsen is voorzien begin 2021. Op lange termijn zullen bijkomende plaatsen hoofdzakelijk worden toegekend in een gemeente waarvan het lokaal bestuur de nood aan bijkomende plaatsen aantoont met betrouwbare gegevens van het lokaal loket kinderopvang. Het gaat over het aantal openstaande niet-beantwoorde vragen naar kinderopvang. In de huidige legislatuur zal de Vlaamse overheid alvast (minimaal) tien procent van het uitbreidingsbudget, (2,7 miljoen euro) voorzien voor nieuwe plaatsen in gemeenten die een grote nood aan bijkomende plaatsen aantonen.

Beke: ‘Hoe meer plaatsen er beschikbaar zijn, hoe meer kansen we aan werkende ouders kunnen geven om werk en gezin beter te combineren en hoe meer mogelijkheden werkzoekende ouders hebben om een opleiding te volgen met het oog op een job. Daarnaast heeft kinderopvang een belangrijke sociale en pedagogische functie. Babt’s en pieter komen er tot brede (taal)ontwikkeling wat van belang is voor hun hele verdere levensloop.’ (Antwerps Persbureau/ Foto CD&V)

%d bloggers liken dit: