Vierde pijlerorganisaties in Duffel ontvangen toelage voor project in het Zuiden

DUFFEL – Naast de jaarlijkse steun aan 11.11.11., voorziet de gemeente Duffel ook subsidies voor de projecten die voldoen aan het subsidiereglement voor mondiale projecten en internationale solidariteit. Met deze projectsubsidies ondersteunt de gemeente de Duffelse organisaties die mondiale thema’s mee opnemen in hun werking of die een project opzetten in het Zuiden. Dit jaar dienden vier pijlerorganisaties hun project in. Zij kregen positief advies van DARIS (Duffelse Adviesraad voor Internationale Solidariteit).

Het zijn projecten die mee worde gedragen door Duffelaars. De toelagen voor deze projecten – telkens 2 500 euro – worden besteed aan materiaal voor kwalitatief onderwijs en meer diversiteit aan voeding. De vier organisaties zijn Hulpcomité Guatemala vzw met een aanvraag voor de financiering van didactisch materiaal dat aan vernieuwing toe is (in Colegio San Andrés in San Andrés Itzapa). Verder is er Adoptie Sri Lanka vzw met een aanvraag voor de arme gezinnen in dorpen in Mihuntale. Ook de vzw SISP India diende een subsidieaanvraag in voor de aankoop van educatief materiaal, salarissen voor vijf deeltijdse leerkrachten, examengeld en registratiekosten en de vergoeding voor part-time werk van vijf studenten. Tenslotte is er de Vzw Benesa, die een aanvraag indienden voor een omheining van de groentetuintjes in Sabou in Burkina Faso. Deze vier organisaties krijgen dus allemaal de financiële steun van de gemeente.

%d bloggers liken dit: