5 miljoen euro voor ‘het Huis van de Lintenaar’

Het gemeentebestuur heeft zijn plannen voor de komende vijf jaar voorgesteld. In die “meerjarenplanning” staat één project als “prioritaire doelstelling”: het Huis van de Lintenaar.
Alle diensten die de gemeente aan de Lintenaar levert moeten in de toekomst daar samenkomen, op een toegankelijke en klantvriendelijke manier zodat de gemeente een “geïntegreerde dienstverlening aan de burger” kan bezorgen. In het Huis zullen niet alleen alle “publieksdiensten” zitten, ook de financiële dienst, het secretariaat of de personeelsdienst zullen er een plaats krijgen. Er komen loketten, afspraak ruimtes, vergaderzalen voor de verenigingen, zalen waarin culturele evenementen kunnen gehouden worden en er blijft plaats voor de bibliotheek.

De meest geschikte plaats voor het nieuwe Huis, zo blijkt uit een voorstudie, is de Witte Merel. Het voorste deel van het gebouw wordt daarom volledig verbouwd. Het hele project kost ongeveer vijf miljoen euro en het zal een jaar of vier duren voor het klaar is. Het nieuwe Huis moet veel goedkoper te onderhouden zijn, moet energievriendelijker zijn dan het Gemeentehuis waar nu de diensten zitten en moet voor de Lintenaren en voor het personeel gemakkelijker te bereiken zijn en aangenamer om in te werken.

Open Vld Lint heeft een paar dringende vragen vooraleer we aan deze dure en zware verbouwing beginnen.

Zijn in de financiële planning alle kosten inbegrepen? We zien ook wel dat het Gemeentehuis geen modern gebouw is dat energiezuinig is en perfect toegankelijk. Het is duidelijk dat het veel geld zou kosten om daar te kunnen blijven werken. Maar als het nieuwe Huis er is zal het Gemeentehuis niet plots verdwijnen, het blijft van de gemeente en het is de gemeente die het zal moeten blijven onderhouden. Wat gebeurt er met de gebouwen waar nu gemeentediensten en politie zitten? Afbreken, verhuren, verkopen? Het gemeentebestuur zegt daarover in de nieuwe plannen geen woord. Blijft de gemeenteraad zetelen in de raadszaal?

Open Vld wil niet dat we opnieuw terecht komen in een dossier dat niet helemaal doordacht is, zoals dat van de brandweerkazerne. Toen besliste het bestuur hals over kop de brandweer uit haar kazerne te zetten om er de loods in onder te brengen. Het heeft nadien heel veel geld gekost om de nieuwe kazerne in orde te krijgen, en nog altijd is het oude gebouw niet ingenomen door zijn nieuwe gebruikers. Dit soort avonturen mag Lint niet nog eens meemaken. Alle kosten moeten in beeld gebracht worden.

We vinden het ook moeilijk te begrijpen dat de voorbije jaren heel veel geld is uitgegeven om De Witte Merel brandveilig te maken, geld dat nu in de afbraakwerken zal verdwijnen.
Open Vld vraagt ook of er in de voorstudie rekening is gehouden met een eventuele fusie van onze gemeente met bijvoorbeeld Kontich? Want het bestuur is toch van plan om daarover de komende jaren gesprekken te voeren en beslissingen te nemen. Is een groot nieuw huis dan nog nodig? Of kunnen we perfecte diensten verlenen in een kleiner Huis?
Wij zijn niet tegen modernisering doch zo lang het bestuur op onze vragen geen duidelijk antwoord geeft zal Open Vld het geld voor dit project dan ook niet goedkeuren..

%d bloggers liken dit: