5000 euro voor drie innovatieve projecten voor kansarmoede

BOECHOUT – De gemeente keert jaarlijks subsidies uit voor ‘kansarmoedeprojecten’ in Boechout. Om een subsidie te kunnen ontvangen, moeten de innovatieve projecten creatief en inspirerend zijn. Voor het werkingsjaar 2017 dienden Katrinahome vzw, De Vliering en De Ark subsidieaanvragen in.

“De organisatoren moeten een subsidieaanvraag indienen. Richt het project zich naar maatschappelijk kwetsbare personen? Hoe verhoudt de organisatie zich tot de gemeente? Worden burgers erbij betrokken? Brengt het sociale verandering teweeg? Deze en nog andere parameters worden afgewogen en bepalen mee het subsidiebedrag,” zegt Willy Van Genechten, schepen van o.a. sociale zaken, gelijke kansen en gezondheid.

’t Ateljee van De Ark Antwerpen brengt ‘De kleine Walvis’, een belevingstheatervoorstelling voor jong en oud in zaal Theater Vooruit. Met de subsidie wordt materiaal aangekocht, de huur van de zaal betaald, promotie gevoerd en beroep gedaan op een klank- en lichtman. VZW De Vliering organiseert een project ‘inclusief ondernemen’ voor haar gasten, personen met een psychische kwetsbaarheid.

Het project bereidt de gasten voor op een doorstroming naar een sociale economie of een normaal economisch circuit. De subsidies dienen vooral om de begeleider te betalen. Katrinahome vzw, afdeling De Stappe organiseerde in 2017 een tentoonstelling van schilderijen in de foyer van Theaterzaal Vooruit. Ook werd het dagcentrum ‘Den Buiten’ geopend voor mensen met een mentale beperking. In totaal 5.000 euro werd verdeeld over deze drie projecten zegt men tot slot in de gemeente Boechout.

%d bloggers liken dit: