De Weekendbabbel “A12 problematiek” interview met Sophie De Wit

De problemen op de A12-kruispunten in Aartselaar zijn gekend: files, kruispuntblokkeringen, ongevallen,… De nood naar meer politiecontroles is hoog, in afwachting van een structurele oplossing met een herinrichting van die A12. De A12 is echter een autosnelweg, die onder de bevoegdheid van de federale wegpolitie valt. Aartselaars burgemeester Sophie De Wit  stelde als Kamerlid een schriftelijke vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, bevoegd voor die federale wegpolitie, over hun inzet. Daaruit bleek helaas dat de wegpolitie het voorbije half jaar nog nooit controles uitvoerde en de minister ook niet van plan is om van de A12 een prioriteit te maken. Voor burgemeester Sophie De Wit is dat antwoord onbegrijpelijk. “Als lokale overheid trachten wij onze lokale politie in de mate van het mogelijke in te zetten op de zijbaan N177. Maar de A12 zelf, waarop automobilisten te pas en te onpas de kruispunten blokkeren en zo de doorstroming op de lokale wegen rampzalig maken, is een autosnelweg waarvoor de federale wegpolitie bevoegd is. In praktijk merken we dat die nooit aanwezig zijn, ook al is de A12 sinds de lichtenaanpassing in maart permanent negatief in het nieuws met files en ongevallen.”

De afwezigheid van de federale wegpolitie wordt door minister De Crem bevestigd. Na 18 maart, de dag dat de nieuwe lichtenregeling werd ingevoerd, hield de federale wegpolitie nooit enig toezicht op de A12 met het oog op een vlottere doorstroming. Ook in de toekomst is de federale wegpolitie dat niet van plan, volgens De Crem, want het is ‘niet mogelijk om permanent toezicht te houden op de (vijf) kruispunten.

De problematiek aan de kruispunten is structureel van aard, zodat de oplossingen dat ook moeten zijn.’

Voor burgemeester De Wit is dat een zeer teleurstellend antwoord.

“Natuurlijk moet er een structurele oplossing komen voor de A12, via ondertunneling en doortrekking van de sleuf. Maar net in afwachting  van die oplossing, is het zo noodzakelijk dat de federale wegpolitie de huidige kruispunten mee komt handhaven en kruispuntblokkades vermijdt.

Het Aquafinrioleringsproject heeft de toestand alleen maar moeilijker gemaakt, maar heeft er tegelijkertijd wel voor gezorgd dat niet alle kruispunten tegelijkertijd open zijn en de politie zich dus kan focussen op de andere kruispunten. Net nú is de politie wél noodzakelijk en gaat het argument dat men niet op elk kruispunt tegelijkertijd kan staan, niet op.”

Burgemeester en Kamerlid Sophie De Wit beseft wel dat er een structureel tekort is aan manschappen bij de federale wegpolitie. “In afwachting van nieuwe aanwervingen, moeten dus prioriteiten worden gesteld. Uit het antwoord van de minister blijkt dat die bij Oosterweel en transmigranten liggen. Ik heb begrip voor die problematiek, maar denk dat de moeizame afwikkeling van de A12 voor heel wat (economische) schade in onze provincie zorgt, die ook niet te onderschatten is.” Voor De Wit is de kous daarmee dus nog niet af. “De minister antwoordde op een schriftelijke parlementaire vraag van mij, maar ik ga hem nu persoonlijk in de commissie hierover ondervragen en als burgemeester heel duidelijk maken waarom dat politietoezicht momenteel echt zo noodzakelijk is op de A12. Het wordt hoog tijd dat elke partij inziet dat het alle hens aan dek is om van de A12 iets te maken. Onze burger vraagt om die controles en heeft er geen behoefte aan om te horen welke politie er wel of niet bevoegd is. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het kan niet dat CD&V-minister De Crem zijn diensten hiertoe geen opdracht gaat geven en de gemeenten verweesd achterlaat sluit de burgemeester van Aartselaar af.

%d bloggers liken dit: