Aanpassing omleiding rioleringswerken Hove en op de grens met de gemeente Lint

De laatste fase van de rioleringswerken aan de Lintsesteenweg in Hove is gestart. Hierdoor verloopt de omleiding terug via de Akkerstraat en Molenstraat. De vermoedelijke einddatum van de werken is op eind feburari 2019 gepland. Deze datum is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Beide gemeenten zullen je alvast op de hoogte houden indien deze datum nog zou veranderen. Meer info hierover is terug te vinden op de website www.hove.be en www.lint.be. Uw regioradio zal je indien deze datum nog wordt aangepast graag opnieuw op de hoogte stellen.