Aanstaande zondag vier herdenkingsmomenten voor WO I in Kontich

KONTICH – Er vinden aanstaande zondag 11 november in Kontich vier herdenkingsmomenten plaats, georganiseerd door de gemeentelijke cultuurraad en erfgoedraad, de Vlaamse Oud-strijdersvereniging VOS, de Nationale Strijdersbond van België NSB en het lokaal bestuur.

Naar jaarlijkse gewoonte is er om 10 uur een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk en brengt men aansluitend in het Gemeentepark hulde aan de slachtoffers. Die wordt opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. Om 12 uur kan men luisteren naar brieffragmenten uit WO I van oorlogsaalmoezenier Jozef Van Herck, voorgelezen bij het monument van de gesneuvelden. Dirk Jamin zorgt voor doedelzakmuziek.

Jozef van Herck was een bekend persoon in Kontich. Hij was ook deken van het decanaat Kontich en voorzitter van de heemkundige kring. Door zijn haast spreekwoordelijke bescheidenheid is hij voor veel mensen toch een beetje een ‘vreemde’ gebleven. Joseph Laurent Van Herck werd op 21 november 1888 in Antwerpen geboren in een antiquairsfamilie met zes kinderen. In 1912 werd hij priester gewijd. Twee jaar later behaalde hij een doctoraat in de klassieke filologie. In 1919 werd hij leraar aan het Sint-Pieterscollege van Leuven. Van dat intermezzo tussen oorlog en thuiskomst in Antwerpen maakte hij dankbaar gebruik om een licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde te behalen. Van Herck keerde in 1929 naar zijn geboorteplaats terug om er de eerste directeur te worden van het Sint-Lievenscollege, het eerste Vlaamse college van Antwerpen. Op 21 april 1940, nog net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd hij deken in Kontich. Hij zou die functie tot 1961 bekleden. Als eredeken trok hij zich terug in de Duivenstraat 22, het huis dat op 28 september 1985 als Documentatiecentrum Jozef Van Herck werd ingehuldigd. Zijn laatste levensjaren sleet hij in het Mayerhof in Mortsel, waar hij op 9 januari 1984 op hoge leeftijd overleed.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij brancardier-aalmoezenier. Als oorlogsvrijwilliger was hij eerst verbonden aan het militaire hospitaal in Woolwich (Londen). Op 27 april 1915 werd  hij naar het front geroepen. Als kersverse deken van Kontich werd hij onmiddellijk in een nieuwe oorlog ondergedompeld. Ook daar stak hij de handen uit de mouwen en probeerde  hij zoveel mogelijk mee te helpen om de nood te lenigen. In de schaduw van de grote gebeurtenissen tussen 1914 en 1918 speelde zich het leven af van de kleine man die wordt meegezogen in het allesvernietigende oorlogsgeweld. Dit verhaal ligt geborgen in kleine dagboekjes, vergeelde prentkaarten en kostbare brieven die het dagelijks frontleven weer tot leven brengen. In Memorieboek 1915 (zie foto) werden de teksten van Van Herck  door Paul Catteeuw letterlijk en waarheidsgetrouw overgenomen, met toevoeging van tal van voetnoten en vertalingen.

De organisatoren staan ook stil bij de slachtoffers van het bombardement van Mortsel (WO II). Tenslotte is er van 13 tot 16 uur de Vredesmarkt op Het Halfdiep. Kontichse mensen met verschillende nationaliteiten komen samen om het vredevolle aspect van de gemeente in de kijker te plaatsen en vrede te benadrukken. Ook de winnaars van de tekenwedstrijd in de Kontichse scholen worden bekendgemaakt. Benieuwd wat de bib over dit onderwerp in haar collectie heeft ? Kom eens langs, of ontdek het via http://mijn.bibliotheek.be/list/view/9545. (EM)