Aantal biologische landbouwbedrijven neemt toe met tien procent

KONTICH – Vandaag stelde Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) het biorapport 2018 voor. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de productie en consumptie van biologisch gekweekte groenten en fruit, vlees- en zuivelproducten in Vlaanderen. Tegelijkertijd kondigde de minister aan dat hij middelen vrijmaakt voor de ondersteuning van het CSA-netwerk (Community Supported Agriculture) in Vlaanderen. Dit alles gebeurde op de Zelfplukboerderij Grondsmaak aan de Pauwhoevestraat in Kontich.

Het aantal biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen is afgelopen jaar gestegen tot 514 bedrijven, wat een toename betekent van bijna tien procent. De consumptie van biologische producten is dan weer gestagneerd in vergelijking met 2017. Er waren 56 nieuwe aanmeldingen, terwijl elf bedrijven hun biologische productie stopzetten. Minister Koen Van den Heuvel: ‘ Vanuit de Vlaamse overheid zullen wij de bio-sector blijven ondersteunen waar nodig. Daarom heb ik 300 000 euro vrijgemaakt voor bijkomende ondersteuning van de bio-landbouwers met praktijkonderzoek in Vlaanderen.’ Het biologisch en omschakelingsareaal groeide in Vlaanderen in 2018 aan tot 7 913 hectare (plus zeven procent) en maakt nu ongeveer 1,3 procent uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. De grootste bio-oppervlakte vinden we in Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen.

Meer dan een kwart van de Vlaamse biologische landbouwbedrijven heeft biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met een vorm van plantaardige productie. Het totale aantal als bio geregistreerde dieren steeg met vijftien procent ten opzichte van 2017. Vooral in de biologische pluimveehouderij zien we stevige groeicijfers. Het aantal producenten met bio-varkens is, net als de bio-varkensstapel, licht afgenomen. Eind 2018 stonden er in Vlaanderen 1 102 unieke bedrijven onder controle voor activiteiten als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat zijn er bijna tien procent meer dan in 2017. Bedrijven die verschillende marktactiviteiten combineren, komen het meest voor: zij maken 38 procent uit van de marktdeelnemers die niet actief zijn als producent.

In 2018 werd via Vlaanderen bijna 242 000 ton aan biologische producten afkomstig uit niet-EU-landen ingevoerd. Op productniveau valt het overwicht op van verse bananen: zij maken meer dan 40 procent uit van het totale volume aan biologische producten die door Vlaanderen worden ingeklaard. De totale bestedingen aan bio-producten van de Belgische gezinnen namen in 2018 toe met vijftien procent tot 760 miljoen euro. Vlaanderen heeft hierin een bescheiden aandeel van 38 procent De Vlaamse bestedingen aan verse bio-voeding en bio-dranken stagneerden op 189 miljoen euro.

Het CSA-netwerk vzw, dat de CSA-landbouwers in Vlaanderen ondersteunt, krijgt een financiële duw in de rug van minister Koen Van den Heuvel. Dit is een landbouwvorm waarbij de gemeenschap en de landbouwer samen het bedrijf leiden. De landbouwer zorgt daarbij voor de teelten en de productie, de deelnemers dragen financieel bij, waardoor ze niet enkel de risico’s mee op zich nemen maar ook een evenredig deel van de oogst krijgen. Dit laatste kan via zelfoogst of via pakketten. In totaal bewerken een 60-tal voltijdse boeren 107 hectare vruchtbaar land. Ze brengen vooral groenten voort, maar er zijn ook enkele bedrijven die werken met rundvee. De laatste jaren worden ook bloemen geteeld. Ongeveer 9 600 gezinnen over gans Vlaanderen halen voedsel uit een CSA-boerderij. En het groeit nog steeds: in 2019 wil het CSA-netwerk de kaap van 50 aangesloten bedrijven en 10 000 deelnemers ronden.

(Tekst en foto Gust Charrin)

%d bloggers liken dit: