Aanvraag omgevingsvergunning voor 4 windturbines in Hemiksem

HEMIKSEM – ENGIE diende in maart van dit jaar bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines voorzien op grondgebied Hemiksem. Er hebben een aantal voorbesprekingen tussen ENGIE, Umicore en het schepencollege van Hemiksem plaatsgevonden. De mening van het schepencollege is dat 4 windturbines van dat formaat op relatief korte afstand van woongebieden in Hemiksem en Hoboken voor een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht gaat zorgen. Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving gezien hun hoogte van 180 meter. De slagschaduw van de wieken (die een rotordiameter van 130 meter zouden hebben), beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windmolens met zich kunnen meebrengen. Diverse studies zijn uitgevoerd om deze effecten in te schatten conform de huidige VLAREM wetgeving. Als bijzondere maatregel voor dit project zal ENGIE de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden. Het schepencollege van Hemiksem is van mening dat investeringen in groene energie en in windturbines mogelijk moeten zijn en daarom is vanuit het college het voorstel gedaan om de plannen verder uit te werken op basis van 2 windturbines met afmetingen die ruimtelijk inpasbaar zijn voor de omgeving. Helaas stellen we nu vast dat de vergunningsaanvraag toch uitgaat van 4 windturbines met een tiphoogte van 180 meter. Engie Zal over dit alles een infosessie houden op woensdag 24 april en dan zal ook het openbaar onderzoek starten zodat in de periode van 30 dagen mogelijk bezwaarschriften kunnen ingediend worden. De gemeente Hemiksem wil hierbij verduidelijken dat deze infosessie kadert binnen een openbaar onderzoek naar aanleiding van de vergunningsaanvraag bij de provincie Antwerpen. De infosessie zal doorlopend plaatsvinden tussen 17u en 21u in de Scheldezaal of het Administratief Centrum, gelegen in de Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem. En alle inwoners van Hemiksem zijn hierbij welkom zegt men op het gemeentehuis.