Abdu: gevlucht in Somalië, voetballer bij Bacwalde, student aan Unief

ANTWERPEN – De Universiteit Antwerpen zamelt al enkele jaren geld in om vluchtelingen gratis te kunnen laten deelnemen aan het Taaljaar Nederlands. Nieuw dit jaar is dat studenten van de UAntwerpen die taaljaarbeurzen mee konden sponsoren.

Het nieuwe academiejaar aan de universiteit start op maandag 23 september. Maar afgelopen maandag begon voor een 40-tal studenten al het Taaljaar Nederlands bij Linguapolis, het taalinstituut van UAntwerpen. Christine Engelen van Linguapolis: ‘Zij besteden eerst al hun energie en tijd aan het onder de knie krijgen van het Nederlands om volgend jaar te kunnen studeren in onze taal zodat ze lessen in de aula kunnen volgen, nota’s nemen, groepswerk maken, papers schrijven en examens afleggen in het Nederlands.’

‘De taaljaarstudenten komen van overal in de wereld, van Canada tot Maleisië, van Ecuador tot Nepal. Sommigen komen ook uit oorlogsgebied of zijn om andere redenen hun land ontvlucht. Jonge vluchtelingen met studieperspectief zijn heel speciaal welkom in het taaljaar: voor hen wordt er geld ingezameld binnen en buiten de universiteit, want het studiegeld bedraagt van 4 270 tot 5 800 euro per student.’

Eén van hen is de 24-jarige Abdu (voluit Abduallah Mohamed Abdirahman): ‘Ik kom uit Somalië. Ik heb daar gestudeerd en heb er één jaar gewerkt. Ik leed onder de terreur van Al Qaida. Zij hebben mijn vriendin vermoord en zelf was ik slachtoffer van een aanslag.’ (toont de littekens op zijn been na een bominslag). Vijf jaar geleden ben ik dan op de vlucht geslagen. Uiteindelijk belandde ik in het opvangcentrum in Broechem en sinds zeven maanden woon ik in de Heuvelstraat in Boechout. Ik voetbal bij Bacwalde – tijdens onze laatste wedstrijd scoorde ik twee keer – en elke woensdagavond speel ik zaalvoetbal bij Sint-Gabriël.’ Hij is er vast van overtuigd dat hij aan het eind van dit schooljaar perfect Nederlands zal praten. ‘Dat moet ook want dan wil ik terug beginnen studeren in de richting sociale wetenschappen.’

Engelen: ‘Voor de eerste keer konden reguliere studenten van de Antwerpse universiteit mee een financieel duwtje geven. 431 van hen leverden zo een bijdrage voor de taaljaarbeurzen. De taalcursussen bestaan al 30 jaar maar het is nu de vierde maal dat wij subsidies verlenen aan student-vluchtelingen die eraan deelnemen. Ze komen uit Afghanistan, Irak, Palestina, Somalië, Syrië en Turkije. Er zijn er nog die nog maar een week in ons land verblijven. Hen wacht een bijzonder moeilijk jaar. Ze volgen een volledig leerprogramma en krijgen naast Nederlands ook vakken als Academische vaardigheden, Nederlandenkunde en Fonetiek. Bovendien worden er heel wat culturele activiteiten georganiseerd. De ervaring leert dat ongeveer de helft van de leerlingen slaagt voor de taaltest en dus vanaf volgend jaar mag studeren aan de Universiteit of de Hogeschool.’

Negen studenten probeer op deze manier hun toekomst te verzekeren. 52 andere aanvragen werden afgewezen. ‘Hoe meer giften wij ontvangen hoe meer jongeren wij kunnen ontvangen. Om opnieuw beurzen in te zamelen voor volgend academiejaar, start de fondsenwerving nu al. Giften zijn welkom en vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Doneren kan via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 met vermelding: fiscaal attest – taaljaar Nederlands. (EM)

%d bloggers liken dit: