Acht gemeenten uit de Zuidrand worden geprezen voor hun open ruimte

MORTSEL – Het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand), onder coördinatie van provincie Antwerpen, vrijwaart 45 hectare open ruimte. Het ontvangt voor deze realisatie de Openruimtebeker van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, een symbolische prijs voor wie het opneemt voor onze schaarse open ruimte.

Na een jarenlange samenwerking met besturen, verenigingen en burgers, slaagt het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand) erin om 45 hectare OCMW-gronden in publieke handen te houden. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Het strategisch project omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel.’

‘We werken al sinds 2013 aan kwalitatieve, toegankelijke en veerkrachtige open ruimte in deze regio. Toen het OCMW van Antwerpen vorige legislatuur ruim 65 hectare gronden verkocht, zijn we een intensieve samenwerking gestart met lokale besturen, verenigingen en burgers om de gronden publiek te kunnen houden.’

‘We zijn trots dat we erin zijn geslaagd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en zo 45 hectare, bijna 30 procent van de open ruimte in Hove (zie foto Provincie Antwerpen), te vrijwaren. Met dit project zetten we verder in op beleefbare open ruimte in de Zuidrand, met plaats voor landbouw, natuur, erfgoed én recreatie. Een bovenlokaal verhaal dat burgers, verenigingen en besturen samenbrengt en onze schaarse open ruimte vrijwaart voor de toekomst.’

Sabine Caremans, coördinator van het project BORAZ: ‘De Antwerpse Zuidrand is een drukbevolkt gebied met 3 000 hectare open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Toch krijg je het gevoel dat er niet veel open ruimte is omdat die versnipperd is, verscholen zit achter woonlinten en niet altijd toegankelijk is.’

‘Met het project BORAZ willen we dat lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter verbinden en toegankelijker maken. We werken aan een streek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen in het groen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.’

Het strategisch project BORAZ, onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon de afgelopen jaren uitpakken met verschillende realisaties: de aankoop van gronden in Hove, het openen en herstellen van trage wegen en speelplekken in acht gemeenten van de Zuidrand, het ver-groenen van scholen, het trekken en schrijven van tal van projecten zoals het toeristisch project ‘de Zuidrand dat Smaakt’, ‘Boeren en burgers’,…

Op 19 juni organiseerde Apache nog een bijeenkomst in café-brouwerij Hoogmis in Edegem, na een wandeling door het domein van Hof ter Linden, waar het project BORAZ als een geslaagde voorbeeld van recommoning werd aangehaald. Een verslag hierover vind je in ons archief op deze website. (EM)

%d bloggers liken dit: