Adrian De Weerdt (CD&V Edegem) ‘Gemeentebestuur pleegt schuldig verzuim’

EDEGEM – Mensen uit Edegem konden op de CD&V-stand tijdens de jaarmarkt door middel van potten hun geld in die ‘gemeentepotten’ steken die zij zelf het meest noodzakelijk achten. Het meeste geld ging naar het onderhoud en de vernieuwing van straten, voetpaden, fietspaden en wandelpaden.

Gemeenteraadslid Adrian De Weerdt ‘Wij stellen vast dat de gemeente schuldig verzuim pleegt en onvoldoende investeert in vernieuwing van voet- en fietspaden. De fietspaden van de Oude Godstraat, de Hovestraat en de Boniverlei – nochtans essentiële assen – liggen er al jarenlang erbarmelijk bij. Ook vele voetpaden zijn dringend aan vernieuwing toe. Onbegrijpelijk, de Edegemnaar is nochtans sterk vragende partij.’

CD&V-voorzitster Annick De Jongh: ‘Het N-VA-gemeentebestuur plant in haar beleidsvisie 2019-2024 gemeentelijke diensten uit te besteden of te schrappen. ‘De overheid kan niet alles op zich nemen of ondersteunen’ zo schrijft N-VA Edegem, of ‘we moeten besparen op de werking.’ Gemiddeld betaalt elke Edegemnaar jaarlijks nochtans 732,05 euro aan zijn gemeentebestuur. De Edegemnaar mag daar iets voor terugkrijgen. Tijdens de jaarmarkt afgelopen weekend kwamen veel Edegemnaars langs de CD&V-stand en spraken hun bezorgdheid uit over de besparingen die de gemeente plant.’

‘Op de tweede plaats staat de sociale hulp, thuiszorg en mantelzorg. Zal de gemeente ook hierop besparen? Op een gedeelde derde plaats kiest de Edegemnaar voor financiële en materiële steun aan verenigingen, Hof ter Linden en Fort V en afval en ecopark. Zullen verenigingen meer moeten betalen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur? N-VA schrijft dat ze ‘niet iedereen kunnen subsidiëren.’ Geldt dat ook voor de verenigingen? De Edegemnaar wenst alvast de steun voor verenigingen te behouden.’

Voor het Fort V stelt CD&V Edegem zich de vraag wanneer er ‘eindelijk’ werk zal worden gemaakt van een parkwachter, een actief beleid tegen zwerfvuil en nieuwe banken en sporttoestellen. (EM / Foto CD&V Edegem)

%d bloggers liken dit: