AGB Boechout koopt voetbalterrein Bacwalde S.K.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van de gemeente Boechout heeft de akte verleden voor de definitieve aankoop van het voetbalterrein van Bacwalde, gelegen aan de Provinciesteenweg. Het AGB koopt het terrein van de Broeders van Sint-Gabriël. Voetbalclub Bacwalde S.K. was al eigenaar van de kantine, maar koopt nu ook het polyvalente terrein tussen de kantine en het voetbalterrein. De club blijft het voetbalveld gebruiken en betaalt hiervoor een gebruikersvergoeding aan het AGB. Wanneer de club er geen activiteiten doet, kunnen ook andere verenigingen het terrein huren. De investering in het kunstgrasveld en het onderhoud ervan worden gedragen door het AGB van de gemeente Boechout.

Opsplitsing in 2 loten

De Boechoutse voetbalvereniging Bacwalde S.K. heeft gedurende lange tijd het voetbalterrein aan de Provinciesteenweg gehuurd van de Broeders van Sint-Gabriël. In 2013 gaven de broeders aan het perceel te willen verkopen. Het volledige perceel bestond uit een voetbalterrein en een stuk grond waarop zich een polyvalente ruimte (tussen de kantine en het voetbalterrein) en een kantine bevonden. De verkoopprijs werd door de Federale Overheidsdienst Financiën geschat op € 265.675,00, waarvan € 254.002,10 voor het voetbalterrein en € 11.672,90 voor de grond waar de kantine is gebouwd.

“Op dat moment, in 2013, bleek dat de club niet genoeg kapitaal had om het geheel te kopen,” zegt schepen van Sport Rudi Goyvaerts: “Het AGB van de gemeente is dan tussengekomen en heeft met de Broeders een overeenkomst gemaakt om het hele terrein aan te kopen, uitgezonderd de grond waar de kantine op gebouwd is. Deze overeenkomst is nu bezegeld in een definitieve aankoop van het voetbalterrein. Met voetbalclub Bacwalde is er een overeenkomst dat zij het polyvalente terrein tussen hun kantine en het voetbalterrein over een periode van vijf jaar zullen afbetalen en verwerven van het AGB. Dat is ook logisch. Op dit perceel organiseert de club haar eigen activiteiten. Het AGB heeft ondertussen geïnvesteerd in kunstgras voor het voetbalterrein.”

Burgemeester Koen T’Sijen: “Deze situatie is voordelig voor alle partijen. Enerzijds kan Bacwalde blijven voetballen op de plek waar de club al lang speelt en anderzijds kan het grote sportterrein ook voor andere sportactiviteiten gebruikt worden, wanneer Bacwalde er niet traint of er geen wedstrijden speelt. Onze sportdienst maakte er al gebruik van om sportkampen te organiseren. We hebben wel een gebruikersovereenkomst afgesloten met de voetbalclub, die tegen een vergoeding het terrein mag blijven gebruiken. Ook andere verenigingen betalen een vergoeding wanneer ze hier activiteiten organiseren.”

Ondertekening akte vertraagd door corona

De verkoopovereenkomst werd gesloten in 2013 en gedurende 6 jaar, tot het verlijden van de akte, werd door de gemeente jaarlijks € 10.000 aan de Broeders betaald. In normale omstandigheden was de akte al op 1 mei 2020 verleden. Met bijna een jaar vertraging door de coronamaatregelen werd de akte op vrijdag 23 april verleden bij de notaris en het resterende bedrag voldaan. Bij de overeenkomst hoort ook een derde lot van 290 m², gelegen langs de straatkant in de Vinkenstraat. Dit lot wordt kosteloos afgestaan aan de gemeente Boechout.

%d bloggers liken dit: