Antwerps Klimaatfonds steunt projecten tegen klimaatopwarming

Realiseer mee het Klimaatplan2030 en dien een project in voor eerlijke energietransitie, klimaatneutrale bedrijventerreinen of Antwerpen Klimaatstad. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen van het Klimaatfonds een subsidie krijgen tot 50.000 euro.

In 2021 lanceert de stad 3 klimaatgerichte oproepen:
 
1. Eerlijke energietransitie

Hernieuwbare energie is niet voor iedereen. Gezinnen met lage inkomens wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en betalen hoge energiefacturen. Duurzame investeringen kosten veel geld. Daarom steunt de stad sociaal innovatieve energieprojecten. Bijvoorbeeld, over innovatieve leasemodellen, deelsystemen of toegankelijke financieringsmodellen.

Burgercollectieven, bedrijven, sociale organisaties en energiecoöperatieven kunnen een project indienen. Lees meer over deze oproep op de website van Antwerpen Morgen.
 
2. Klimaatneutrale bedrijventerreinen

Antwerpen wil de meest aantrekkelijke stad zijn voor duurzame ondernemers. Daarom steunt de stad projecten over een van deze thema’s:

  1. warmte-, koude- of restenergie opvangen en gebruiken

  2. lokaal opgewekte hernieuwbare energie

  3. slimme energiebeheersystemen

Burgers, bedrijven, start-ups, kmo’s, kennisinstellingen en organisaties kunnen een project indienen. Lees meer over deze oproep op de website van Antwerpen Morgen.
 
3. Antwerpen Klimaatstad

Antwerpen wil dé Klimaatstad van de toekomst zijn. Daarom steunt de stad vernieuwende en veranderingsgerichte projecten over een van deze thema’s:

  1. de omvang of snelheid van de klimaatverandering beperken (energiebesparing, circulaire economie, duurzame mobiliteit…)

  2. de kwetsbaarheid verminderen voor de gevolgen van klimaatverandering (kwalitatief stedelijk groen, hemelwaterrecuperatie, drinkwaterverbruik…)

  3. een gezonde leefomgeving creëren (luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, biodiversiteit…)

Bewoners, organisaties en bedrijven kunnen een project indienen. Lees meer over deze oproep op de website van Antwerpen Morgen.
 
Netwerkmoment op 4 maart

Goedgekeurde projecten krijgen een meter of peter die het project mee opvolgt. Interesse? Krijg meer informatie en stel je vragen tijdens een onlinenetwerkmoment op donderdag 4 maart. Kijk op de website van Antwerpen Morgen voor meer info.
 
Dien je project in voor 16 april 2021

Via dit e-formulier.
 
Meer info

Foto: Youtube999 from Pixabay

%d bloggers liken dit: