Aperitieflezing en fototentoonstelling

MORTSEL – Eén op zeven inwoners in ons land moet het stellen met een inkomen lager dan de armoedegrens. Vooral in de laagste inkomenscategorieën nam de armoede afgelopen jaren pijnlijk toe. Arme mensen worden met andere woorden almaar armer. De dualisering van ‘zij die het goed hebben’ en ‘zij die het minder goed of niet goed hebben’ neemt toe.

Menig armoede-expert pleit vandaag dan ook voor een dringende maatschappelijke bijsturing gekoppeld aan het herstel van de sociale verzorgingsstaat. In het belang van mensen – en in het bijzonder kinderen – die in armoede leven of opgroeien, maar evenzeer in het belang van onze samenleving als geheel. Heb je zondag 18 maart 2018 nog een gaatje in de agenda dan is de lezing van Prof. Dr. Bea Cantillon, een absolute aanrader. Zij geeft toelichting bij de evolutie van de ongelijkheden en de aanpak in diverse landen en houdt een warm pleidooi voor de sociale verzorgingsstaat.

Aansluitend kan je ook de tentoonstelling “Armoede door kinderogen” bezoeken. Voor de twee geleide bezoeken op 18 maart kan je best vooraf inschrijven via vrijdenkend.mortsel@gmail.com. Heb je die dag geen tijd of ruimte maar wil je de tentoonstelling nadien nog eens bekijken? Dat kan op 21, 24 of 28 maart. Dit alles gaat door in het Atheneum Mortsel via de ingang aan de Molenlei 2.

De lezing van zondag 18 maart begint om 11 uur. Iedereen is welkom en de inkom is gratis. Meer info over dit alles vindt je via mail naar vrijdenkend.mortsel@gmail.com of via het tel 03/448 11 20