Asfaltering op E19 op komst, met verkeershinder tussen Kontich en Mechelen

Verkeer in beide richtingen over telkens twee rijstroken

Van zaterdag 4 tot en met woensdag 15 juli zal er opnieuw gewerkt worden op de E19 Antwerpen-Brussel in de rijrichting van Brussel. Het gaat om het vervolg van de werken die reeds gedeeltelijk dit voorjaar werden uitgevoerd.  Nu wordt er nog gewerkt ter hoogte van Mechelen-Noord en tussen Kontich en Rumst. Het verkeer moet ter hoogte van de werken in beide richtingen over telkens twee versmalde rijstroken passeren.

Voortzetting onderhoudswerken E19
De vernieuwingswerken aan het wegdek van de E19 waren oorspronkelijk volledig voor deze zomer gepland, maar twee van de vier zones konden dit voorjaar al vervroegd worden uitgevoerd. Door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 was het verkeer op de Vlaamse wegen toen sterk verminderd. Met de start van de zomervakantie worden nu ook de twee resterende zones, ter hoogte van Mechelen-Noord en tussen Kontich en Rumst, aangepakt.

Zone Mechelen-Noord: 4 tot en met 9 juli
Ter hoogte van het complex Mechelen-Noord, vanaf de brug over de Nete tot net voor complex Mechelen-Zuid, wordt de bovenste laag asfalt vernieuwd over de volledige breedte van de snelweg, uitgezonderd de pechstrook. Het gaat om een afstand van ca. 7,5 km. Vanaf zaterdagavond 4 juli start de aannemer met het plaatsen van de signalisatie, waardoor het verkeer richting Antwerpen al rekening moet houden met beperkte hinder.

De effectieve werken starten op maandagochtend 6 juli en duren 4 kalenderdagen. Vanaf maandagochtend wordt het verkeer richting Brussel via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid. Zowel richting Brussel als richting Antwerpen zijn er 2 versmalde rijstroken beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
De op- en afrit Mechelen-Noord voor verkeer richting Brussel zijn tijdens deze werken afgesloten. Wie normaal in Mechelen-Noord de snelweg zou verlaten, moet al in Rumst de afrit nemen en via de N1 en R6 naar Mechelen rijden. Wie de snelweg richting Brussel op wil rijden, wordt omgeleid via complex Mechelen-Zuid.

Zone tussen Kontich en Rumst: 11 tot en met 15 juli
Ook in de zone van de brug van de Groeningenlei in Kontich tot net voor complex Rumst (ca. 5,7km) wordt de asfaltverharding van alle rijstroken vernieuwd richting Brussel, uitgezonderd de pechstrook. Het verkeer richting Brussel wordt opnieuw via doorsteken in de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid (vanaf zaterdagochtend 11 juli). Zowel richting Brussel als richting Antwerpen zijn er 2 versmalde rijstroken beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Het tankstation en de parking Waarloos blijven bereikbaar via de pechstrook. De op- en afrit in Kontich voor verkeer richting Brussel zijn tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer naar Brussel volgt een omleiding via de N171 en N1 naar complex Rumst en kan daar de snelweg richting Brussel oprijden. Wie in Kontich de snelweg wilt verlaten, moet doorrijden en keren op complex Rumst.

Weersgevoelig
Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen

 

Foto: © AWV

%d bloggers liken dit: