Auto’s geweerd in Hockeyweg Lier

De provincie Antwerpen, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer voeren de komende jaren infrastructurele werken uit in de driehoek Antwerpsesteenweg (N10)-Ring (R16) en Tuinweg. Bedoeling is om de mobiliteit in dit gebied te verbeteren. Na de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Deurne en Boechout startte de provincie Antwerpen met de verdere realisatie van deze fietsostrade op grondgebied Lier.

De fietstunnel onder de Ring van Lier en de herinrichting aan de noordzijde van het station zijn al gerealiseerd. De werken aan de fietsbrug over de sporenbundel zijn volop aan de gang.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, besloten de gemeente Boechout, de stad Lier en de provincie Antwerpen dat het noodzakelijk is om het doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Hockeyweg te weren.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is nu ingrijpen noodzakelijk. Buurtbewoners kregen uitleg bij deze plannen tijdens een infomoment op 23 juni. Tijdens dit infomoment gaven de verschillende partners een korte toelichting over hun voornemen en de stand van zaken met betrekking tot hun project. De aanpassingswerken gebeuren in de loop van augustus.
De verkeersmaatregelen gaan begin september in.’

%d bloggers liken dit: