Bedrijventerrein Terbekehof krijgt een nieuw kleedje en een warmtenet

WILRIJK – Het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk is ontwikkeld in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De openbare infrastructuur en het rioleringsstelsel zijn sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Sinds 2008 werkt de POM Antwerpen samen met de vereniging Handel & Industrie Wilrijk aan de toekomst van dit bedrijventerrein. Ondertussen is de belangrijkste renovatiefase van het bedrijventerrein, de Terbekehofdreef, voorbereid.

Ook ISVAG is partner, specifiek voor de aanleg van een warmtenet op Terbekehof. Het startschot van deze belangrijke fase in het renovatietraject werd vanochtend gegeven in één van de grote kokers die klaarliggen voor de aanleg van het rioleringsstelsel in aanwezigheid van minister Philippe Muyters (N-VA), Vlaams parlementslid Willem Frederik Schiltz (Open VLD) , gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V), Antwerps’ schepen Tom Meeuws (sp.a) en districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA).

Ludwig Caluwé, voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen: ‘Het complex Terbekehofdreef dateert van in de jaren ’60. Sindsdien werd de riolering nog niet hernieuwd. Daar is het nu hoogtijd voor. Tegelijkertijd zal er van de gelegenheid worden gebruik gemaakt om de voetpaden aan te pakken en fietspaden aan te leggen. We stelden vast dat hier heel veel aflopend regenwater is. In 2008 stak men de hoofden bij mekaar om te werken aan de opwaardering van het terrein. In 2014 werd de eerste fase, aan de Oude Baan, uitgevoerd tegen een kostprijs van twee miljoen euro. Nu gaan we verder.’ Kristof Bossuyt: ‘Het belangrijkste is dat we de wateroverlast aanpakken. Eindelijk krijgt het bedrijventerrein een face-lift. Met dit project werken we mee aan klimaatneutraliteit. Vanaf 2020 komt er een warmtenet dat toelaat om onder meer de restwarmte afkomstig van afvalenergiecentrale ISVAG te gebruiken om aan de warmtevraag van de bedrijven in het gebied te beantwoorden. Concreet betekent dit dat de warmte van de installatie niet verloren gaat, maar door middel van een warmwaterleidingsysteem naar de bedrijven gaat. Zowel ecologisch als economisch biedt dit project voordelen. Alle bedrijven produceren hun warmte in individuele stook- en warmwaterinstallaties op basis van fossiele brandstoffen. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen heel wat CO2- en andere emissies worden vermeden. Afval moeten we gebruiken als brandstof. De grote vervuilers zijn de 55 000 auto’s die hier dagelijks passeren en maatregelen zoals gisteren (het afstellen van de lichten op de A12 in Aartselaar) doen dat aantal niet afnemen.’

Willem Frederik Schiltz: ‘Dit project pakt warmte aan. Wat hier kan worden hergebruikt is gigantisch. Wanneer bedrijven warmte produceren moet de overheid hen faciliteiten geven. We doen pionierswerk. De toekomst van warmteprojecten mag niet worden onderschat. Zo worden bedrijven onafhankelijk van fossiele brandstof.’ Tom Meeuws: ‘Vandaag ontbreken hier een paar mensen: Anuna De Wever en haar maatspijbelaars die eens zouden moeten komen kijken wat allemaal mogelijk is. Antwerpen is goed bezig. In primeur kan ik vertellen dat we de Nieuwe Slachthuiswijk de eerste aardgasvrije buurt van de stad wordt.’ Jan Goossens (algemeen directeur Aquafin): ‘Dit is een complex project. Meerdere honderden meters zullen moeten worden ingebed tussen andere nutsvoorzieningen op het terrein. Regenwater zal worden gebuffeld om het te hergebruiken maar alles straalt duurzaamheid en circulariteit uit.’ (EM)

%d bloggers liken dit: