Ben Weyts investeert in De Link: Blijven bouwen aan volwaardige basisschool in Buizegem

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 133.420 in Vrije Lagere School – De Link in Edegem. “We timmeren verder aan een betere onderwijskwaliteit voor onze leerlingen. Die onderwijskwaliteit krikken we mee op door te investeren in onze schoolinfrastructuur”, zegt Weyts.

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. De investeringsgolf komt ook Edegem ten goede. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 133.420 in Vrije Lagere School – De Link in Edegem. Concreet gaat het om:

Bedrag School Adres Gemeente Omschrijving van de werken
€ 133.419,75 Vrije Lagere School – De Link Jan Verbertlei 46, 2650 EDEGEM Edegem Uitbreiding lagere school – verhoging van eerder toegekende subsidie

Schepen van Onderwijs Koen Michiels (N-VA): “Onderwijs in Edegem is een verhaal van kwaliteit en blijvend investeren. In de eerste plaats dankzij de dagelijkse inzet van leerkrachten, directies en omkadering. Maar ook achter de schermen werken we verder aan het verbeteren van de schoolinfrastructuur. Hierbij mogen we alweer rekenen op een mooi bedrag van de Vlaamse Regering, waar onze partij aan het roer zit. De som van 130.000 euro voor De Link kadert binnen de capaciteitsuitbreiding zoals aangekondigd in ons verkiezingsprogramma van 2018. Zo bouwen we verder aan een volwaardige basisschool in Buizegem.”

%d bloggers liken dit: