Bescherm de zwaluw in de gemeente Boechout

Bescherm de zwaluw en vraag een subsidie aan zeggen ze in Boechout.

Zwaluwen zijn populaire vogels en gemakkelijk te herkennen. De vogels zelf en hun nesten zijn bij wet beschermd. Wie bewoonde zwaluwnesten aan huis- of boerenzwaluwen in de loods, stal, garage of onder de dakgoot heeft, kan hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen. Alle informatie hierover vind je op www.boechout.be en je subsidieaanvraag kan je nog tot en met 15 juni aan de dienst omgeving bezorgen. Meer info over dit alles is te vinden op het tel 03/ 460 06 38 of omgeving@boechout.be

%d bloggers liken dit: