Bestuur en buurt werken aan groen-blauwe spoorwegberm

KONTICH – Afgelopen zondag trotseerden een aantal buurtbewoners van de Drabstraat en Metseraard de gure wind om nog een bosaanplant te realiseren in het deel van de oude spoorwegberm tussen Drabstraat en Kruisschanslei.

Onder begeleiding van de milieudienst en samen met schepen Wim Annaert en schepen Marleen Van Den Eynde werden ruim 150 boompjes en struiken aangeplant om zo een nieuw groenscherm en meer biodiversiteit te creëren. Het bestuur werkt hier samen met de buurt én de ontwikkelaar van het aangrenzende woonproject om hun groene open ruimte te laten aansluiten op die van het bestaande parkgebied van de oude spoorwegberm en zo een grotere leefbare ruimte te garanderen.

“De projectontwikkelaar heeft de fiets- en wandelroute voorzien van een nieuwe halfverharding, de bestaande wintergrachten uitgebreid tot brede waterretentiezones nodig om hemelwater te bufferen, en is momenteel nog een nieuwe fietsontsluiting aan het afwerken,” zegt Schepen Wim Annaert.

“Onze groendienst heeft de afgelopen weken de meest dringende bosbeheerwerken uitgevoerd, nodig om toekomstbomen een kans te geven uit te groeien en om voldoende licht naar de waterrijke partijen te brengen. Tevens werd een heel deel van het zwerfvuil nog eens opgeruimd. Vandaag is er als sluitstuk nog een bijkomende struiklaag aangeplant die opnieuw meer variatie in bloesem en bessen moet brengen in dit deel van de oude spoorwegberm.”

Op 26 maart start ook het openbaar onderzoek omtrent de heraanleg en opwaardering van het deel van de oude spoorwegberm tussen Kruisschanslei en de gewestweg N1. “Hier heeft het bestuur meermaals met jeugd en buurtbewoners samengezeten om plannen te bespreken en ideeën en opmerkingen mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp,” weet Annaert.

“Met deze ingrepen mikken we op de creatie van een nieuw sterk groen-blauw lint dat dwars door het centrum van de gemeente gaat en op die manier natuur- en spelweefsel tot diep in de woonkernen brengt,” aldus de Kontichse Schepen van Milieu