Bezoek aan onze provincie leidt vorstenpaar naar Duffel, Lier en Herentals

DUFFEL – Vandaag brachten Koning Filip en Koningin Mathilde een bezoek aan de provincie Antwerpen. Het Vorstenpaar verkoos om drie plaatsen uit de Netevallei en de Zuiderkempen aan te doen: Duffel, Lier en Herentals. Wij wachtten hen op in Duffel.

Daar bezochten ze Kunstencentrum De Loods. Dit is een sociaal-artistiek kunstproject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Patiënten die zich artistiek wensen te ontplooien, maar in het reguliere kunstcircuit niet terecht kunnen, zijn welkom in de oude goederenloods naast het station om er met kunstenaars samen te werken aan kunstprojecten die zowel een psychosociale als artistieke doelstelling hebben. Met het kunstatelier schrijft Pschyatrisch Ziekenhuis Duffel, een onderdeel van de vzw Emmaüs, zich in in de vermaatschappelijking van de zorg en focust ze op een herstelgerichte aanpak.

Coördinator Christian Verschelden van Kunstencentrum De Loods: ‘Dit is een sociaal-artistiek atelier. De Loods heeft een vast en variabel aanbod aan ateliers met verscheidene kunstdisciplines, projecten met externe kunstenaars en tentoonstellingen. Het geheel wordt aangestuurd vanuit het plaatselijke psychiatrische ziekenhuis. Onze kunstenaars worden niet aanzien als patiënten, integendeel. Alles maakt deel uit van de nieuwe kijk die men heeft op psychiatrische zorg. Het accent van de zorgt ligt meer en meer in de maatschappij. Mensen met psychische problemen mogen niet worden verbannen. Met onze werking benadrukken we hun menselijke waarden. Toen het een drietal jaar geleden werd opgestart was De Loods uitsluitend bedoeld voor mensen met psychische problemen. Nu kan iedereen er terecht.’

Tijdens het tweede deel van het bezoek – waar de pers niet bij aanwezig was – kreeg het vorstenpaar tekst en uitleg over de wetenschappelijke werking van het psychiatrisch ziekenhuis. Ingrid Moerman, pr- en communicatieverantwoordelijke van Emmaüs Duffel: ‘In 2012 werden wij erkend als universitair ziekenhuis. De academisering van ons ziekenhuis berust op drie pijlers: wetenschappelijk onderzoek, opleiding van Arts-specialisten en onderwijs aan toekomstige artsen, psychologen en verpleegkundigen met openstelling van stageplaatsen en zorg. Deze pijlers vormen samen de basis van een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg, ingebed in een evoluerende maatschappij.’

Nadien zouden de Koning en de Koningin naar Koningshooikt zijn gegaan om er een bedrijfsbezoek te brengen aan bus-bouwer Van Hool. Daar zijn echter al twee weken sociale acties bezig. Het bezoek werd dan ook uitgesteld naar een latere datum. Maandagavond besloot het protocol om Herentals te vervangen door een wandeling in het begijnhof van Lier. Omdat de normale voorbereiding niet meer kon plaatsvinden (screening van de journalisten, briefings,…) werd de pers er niet toegelaten.

De derde locatie bleef wel overeind: in Herentals bezochten zij de Lakenhal op de Grote Markt, de belangrijkste getuige van het rijke Herentalse verleden. Het ‘gulden huys’, ‘meethuys’ of nog ‘loothuys’ werd in het begin van de vijftiende eeuw gebouwd door rijke wolwevers en lakenmakers om er handel te drijven. In 1512 werd het gebouw bijna volledig vernield door een brand maar al 1534 was de wederopbouw een feit. Sinds het midden van de zestiende eeuw hangt in de belforttoren een beiaard. Nu heeft de Lakenhal vooral een socio-culturele functie. Het belfort staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. (EM)

%d bloggers liken dit: