Bij ’t Groen Schooltje uit Hove smeert men de benen in voor Dikketruiendag

HOVE – Aanstaande dinsdag 12 februari draaien scholen, bedrijven en overheden de verwarming wat lager en gaan ze massaal met de fiets op pad. In onze regio neemt ’t Groen Schooltje uit Hove deel aan de actie van MOS Antwerpen, dat staat voor duurzaam leren. De MOS-begeleiders gaan aan de slag met leerkrachten basis- en secundair onderwijs en studenten lerarenopleiding.

MOS Antwerpen ondersteunt Dikketruiendag, een actiedag voor scholen en bedrijven die de Vlaamse overheid in 2005 in het leven riep. Dikketruiendag is voor veel scholen een perfecte aanleiding om samen met leerlingen en leerkrachten stil te staan bij onze eigen impact op ons klimaat. MOS provincie Antwerpen vestigt tijdens deze actiedag de aandacht op het verbruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Dit jaar spitsen de acties zich toe op fietsen naar school of naar het werk. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Dikketruiendag wordt traditioneel verbonden met het terugdringen van CO2-uitstoot door de verwarming lager te draaien. Dit is een effectieve maatregel, maar ik ben tevreden dat we dit jaar ook de aandacht vestigen op ons verplaatsingsgedrag, want ook daar ligt nog veel potentieel om CO2-uitstoot te reduceren. Hier zetten we met ons provinciaal fietsbeleid ook sterk op in.’

MOS staat scholen elke dag met plezier bij als ze hun klimaatacties zoals het vergroenen van hun speelplaats of het energiezuiniger maken van hun verwarming of verlichting, willen realiseren. Scholen die deelnemen aan Dikketruiendag kunnen mooie prijzen winnen. Verschillende scholen uit de provincie Antwerpen zetten op 12 februari ook zelf klimaatacties op poten. ’t Groen Schooltje uit Hove engageert zich met ‘De Klimaatkuitenbijter’ dat leerlingen en leraars die dag samen in het totaal 300 kilometer zullen fietsen op weg van en naar de school. Het lerarenkorps van het Sint-Jan-Berchmansinstituut in Puurs (eerste graad) gaat voluit voor het jaarthema en moedigt de leerlingen aan om met de fiets en een fluohesje naar school te komen op Dikketruiendag. Wie gevolg geeft aan deze oproep, kan een prijs winnen. De leerkrachten van de tweede en derde graad van deze school vormen ’s morgens een erehaag voor de leerlingen die met de fiets naar school komen.

In VBS Merksplas gaan ze de dag voor Dikketruiendag, zonder dat de leerlingen dit weten, de verwarming al lager zetten. De dag erop trekken de leerlingen hun dikke trui aan. Een rondvraag na 12 februari zal uitwijzen of ze het verschil in binnentemperatuur hebben gevoeld. In Gekko Bonheiden gaan ze op Dikketruiendag geen verlichting of stroom gebruiken. Er zal in de klas dus geen computer, cd-speler, tablet, verlichting,… worden gebruikt.

In GBS De Knipoog Ranst moeten de leerlingen een ijsblok van twee liter zo lang mogelijk bewaren zonder dat het smelt. Elke klas krijgt een ijsblok en op het einde van de dag worden de ijsblokken gewogen.
MOS is een programma van de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS helpt je scholen om een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te creëren, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. (EM)