Boechout geeft 10.000 euro aan projecten rond gelijke kansen

Boechout heeft in 2022 een bedrag van 10.000 euro voorzien voor de ondersteuning van innovatieve projecten rond gelijke kansen. Met die subsidies moedigt de gemeente lokale organisaties aan om mee vorm te geven aan het gelijkekansenbeleid.

De gemeente wil een sociale en solidaire gemeente zijn die gelijke kansen creëert voor iedereen, minderheden wil beschermen en discriminatie wil voorkomen. “Iedereen telt mee in onze samenleving. Daarom geeft Boechout elk jaar financiële steun aan projecten die gelijke kansen stimuleren. Het totale budget hiervoor is 10.000 euro”, zegt schepen voor Gelijke kansen Els Augustinus.

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten de projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. “De gemeente heeft zeven aanvragen ontvangen. Deze worden sinds 2015 volgens verschillende criteria en een puntensysteem beoordeeld”, zegt de schepen. “Onder meer de doelstellingen van het project, het aantal mensen die bereikt worden, de betrokkenheid bij Boechoutse activiteiten … worden bij die beoordeling onder de loep genomen.

Zeven projecten

In totaal heeft de gemeente 8.833,36 euro voorzien voor de ondersteuning van projecten. Het resterende bedrag wordt betaald voor het kampvervoer van jongenstehuis Don Bosco. Zeven projecten kregen een subsidie: De Maanwandelaars, Zorggroep Multiversum, vzw VONK, Dagcentrum ‘t Ateljee van De Ark Antwerpen, de OKAN-klassen van het Sint-Gabriëlcollege, Opvanghuis Ohana en De Woongenoten.

Dankzij deze subsidies ondersteunen we onder meer een deeldepot en fietsbib, projecten voor jongeren die het psychisch moeilijk hebben, inclusieprojecten voor mensen met een beperking, onderwijs voor nieuwkomers, opvang en begeleiding van vrouwen in een moeilijke thuissituatie en een burgercoöperatie om betaalbaar wonen mogelijk te maken”, legt Els Augustinus uit.

%d bloggers liken dit: