Boechout laat sociale woningen voor personen met beperking bouwen

BOECHOUT – Het gemeentebestuur wil – naar eigen zeggen – van Boechout een meer inclusieve gemeente maken. Eén van de stappen daartoe is de realisatie van sociale woningen voor personen met een beperking. Dankzij de opmaak van een nieuw lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan voor ‘personen met een beperking’ kan Boechout in de toekomst negentien aangepaste woningen inrichten op de voormalige BMT-site.

Volgens de Vlaamse Wooncode en het Sociaal Huurbesluit mag Boechout bij de toewijzing van sociale woningen voorrang geven aan een specifieke doelgroep, mits de gemeente een lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan opmaakt. De gemeente heeft al zo’n lokaal toewijzingsreglement voor ‘personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen’, goedgekeurd in 2010. Omdat er nood is aan sociale woningen voor personen met een beperking, heeft de gemeente voor die specifieke doelgroep een lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan goedgekeurd. Dat plan wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Boechout maakt het zo mogelijk om op de voormalige BMT-site een kleine twintig sociale woningen voor personen met een beperking te realiseren, naast de bestaande eengezinswoningen, appartementen, assistentiewoningen en andere sociale woningen. Schepen Kriss Swaegers (Groen/Gangmaker): ‘Op de woningmarkt zijn er weinig aangepaste woningen voor personen met een beperking beschikbaar tegen een betaalbare huurprijs. Woningen waar er gemeenschappelijke ruimtes – zoals bijvoorbeeld een badkamer – zijn, waar er permanentie mogelijk is … Daarom willen we deze kans grijpen om van Boechout een meer inclusieve gemeente te maken en zelf sociale woningen voor deze doelgroep mogelijk maken. Hierdoor breiden we bovendien de diversiteit van het woonaanbod op de voormalige BMT-site uit.’

De gemeente vraagt de private projectontwikkelaar Gands om de woningen te bouwen. Het Sociaal Verhuurkantoor zal instaan voor de verhuring ervan. ‘Op die manier maken we het voor personen met een beperking toch mogelijk om zelfstandig te leven en zetten we als gemeente een stap dichter richting inclusieve samenleving. Want Boechout wil een plek zijn waarin mensen met een beperking dezelfde rechten en kansen krijgen, voluit mee kunnen participeren en toegang krijgen tot alle voorzieningen.’

Wie er uiteindelijk in aanmerking komt om zijn of haar intrek te nemen in de woningen wordt bepaald door Pegode, dat nu al op verschillende locaties huizen heeft waar je in groep kan samenwonen. Pegode biedt ook ondersteuning aan mensen die alleen of met partner/gezin wonen in hun eigen woning of appartement. In Edegem bieden zij onderdak aan vijftien personen met een fysieke beperking, al dan niet met een aangeboren hersenletsel. Er is een wachtlijst waardoor ook de plaatsen in Boechout – die wellicht binnen een goed halfjaar klaar zullen zijn – ongetwijfeld probleemloos zullen ingevuld geraken. In Boechout heeft het gemeentebestuur overigens nog meer plannen. Swaegers: ‘Zo hopen we ook een toewijzingsreglement te kunnen goedkeuren voor senioren. Die zouden dan een woning kunnen bekomen in het project van De Ideale Woning aan de Molenlei maar voor alle duidelijkheid: dit verkeert nog in een embryonale fase.’ (EM/Foto Groen/Gangmaker)

%d bloggers liken dit: