Boechout neemt actieplan rond homofobie op in beleids- en beheerscyclus

BOECHOUT – Mik Renders (Groen-Gangmaker, zie foto) kaartte de problematiek rond homofobie aan op de Boechoutse gemeenteraad en riep op om tot een gezamenlijk actieplan te komen dat zich richt op educatie van scholen, sport- en jeugdverenigingen en politie.

Renders: ‘Anno 2019 is homofobie nog altijd een ontnuchterend groot probleem, ook in onze gemeente. 17 mei was de dag tegen holebi- en transfobie. Een dag die urgenter is dan we misschien denken. Zo was er op de gemeenteraad van Hove eind april een moedige tussenkomst van een N-VA-gemeenteraadslid met de oproep dat homofoob geweld evengoed in kleinere gemeenten als in grote steden voorkomt en om over de partijgrenzen heen een duidelijk standpunt in te nemen en vooral actie te ondernemen.’

‘Zelf werd ik recent aangesproken over een geval van homofoob geweld in onze gemeente. Navraag bij de burgemeester en de politie leerde echter dat er geen aangifte was gedaan. Na verder onderzoek bleek ook dat er over het afgelopen jaar geen incidenten bekend zijn. Ik heb vernomen dat dit geen alleenstaand geval is. Wat ik hieruit leerde, is dat slachtoffers om verschillende redenen geen aangifte doen. De vraag is wat we hiertegen kunnen doen. Twee vragen dienen we te beantwoorden. Hoe creëren we een genderbewust en holebivriendelijk klimaat? Weet dat op dit moment 26,5 procent van de LHBT’ers (Lesbiennes, bisexuelen en transgenders) homo’s, in Vlaanderen een suïcidepoging achter de rug heeft. En uit cijfers van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LHBT-ers,, uit mei 2018 blijkt dat ruim 40 procent van de holebi’s zich onveilig voelt op school. De tweede vraag: hoe verhogen we de toegankelijkheid van politie en hulpverleners zodat slachtoffers daadwerkelijk melding maken?’

‘Daarom stel ik voor om een lokaal actieplan op te starten waarin we vooral de nadruk leggen op educatie van scholen, sportclubs, jeugdverenigingen, hulpverleners en politiezone Minos. Gerichte opleidingen kunnen hulpverleners en politie helpen om meldingen van homofobie op gepaste wijze te behandelen. Zeer nodig om slachtoffers van de angst te bevrijden om hulp te zoeken Laten we met zijn allen als politieke vertegenwoordigers in onze woorden, daden en geschriften hierover vooral niet polariseren maar het onderwerp bespreekbaar maken.’

Het gemeentebestuur van Boechout neemt het plan op in haar BBC (Beleids- en BeheersCyclus). (EM)

%d bloggers liken dit: