Boechout treedt toe tot Regionaal Landschap Rivierenland

Tijdens de gemeenteraad van 28 september werd beslist om toe te treden tot het Regionaal Landschap Rivierenland, een samenwerkingsverband van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden met organisaties uit de sectoren natuur, landbouw, erfgoed, recreatie en jacht. De organisatie was al actief in 15 gemeenten rond de benedenlopen van de grote getijdegebonden zoetwaterrivieren Nete, Dijle, Zenne, Rupel en een stukje Schelde.

Kris Swaegers, schepen van Milieu: “Via structurele ondersteuning en concrete projecten wil het Regionaal Landschap Rivierenland particulieren, middenveld en gemeentelijke overheden ondersteunen in deze vier domeinen: het bevorderen en promoten van streekeigen karakter en natuurbehoud; beheren, herstellen, aanleggen en ontwikkelen van kleine landschapselementen; natuurrecreatie en recreatief medegebruik en natuureducatie en sensibilisatie. Hiervoor worden concrete acties en projecten opgezet, in samenwerking met de andere gebruikers van de open ruimte op het vlak van natuur, landbouw, jacht en toerisme en recreatie.”

Het bestuur heeft de toetreding tot Rivierenland goedgekeurd en heeft bepaald wie van de raadsleden de gemeente zal vertegenwoordigen.

%d bloggers liken dit: