Boechout vernieuwt kader voor de toekenning van aanvullende steun

Om de toekenning van aanvullende steun aan inwoners met een beperkt inkomen efficiënter te doen verlopen, heeft Boechout een nieuw steunkader ontwikkeld. Hierdoor zal de sociale dienst snel en op gelijke manier kunnen reageren op aanvragen. De gemeente hoopt zo nog meer mensen tegemoet te komen.

De ontwikkeling van het steunkader gebeurde in overleg met de sociale dienst, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het vast bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Schepen Els Augustinus: “De gemeente kent aanvullende steun toe na een sociaal onderzoek. Wanneer daaruit blijkt dat iemand op basis van zijn financiële situatie onvoldoende middelen heeft om menswaardig te leven en volwaardig te participeren aan de samenleving, komt die in aanmerking. De aanvullende steun kan bijvoorbeeld gebruikt worden om zich te verplaatsen naar een opleiding, hogere kosten voor kinderopvang te dekken of voor een bezoek aan de psycholoog. Deze steun kan ook gekoppeld worden aan voorwaarden.”

De goedkeuring om de steun toe te kennen, gebeurt door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Elke situatie en aanvraag voor steun is anders. Dit nieuwe steunkader geeft de maatschappelijk assistent een duidelijke afbakening op welke vragen al dan niet kan worden ingegaan, op basis van vastgelegde criteria. Hierdoor kan er klantvriendelijker en efficiënter worden gewerkt”, zegt voorzitter Philip Verstappen. “Het nieuwe kader zorgt ook voor continuïteit en een gelijkwaardige behandeling van de aanvragers.”

In 2021 heeft de gemeente een budget van 12.500 euro voorzien voor aanvullende steun. Vanaf 2022 wordt dat verhoogd tot 15.000 euro. Het bedrag waarop de aanvrager recht heeft, varieert naargelang zijn of haar persoonlijke (financiële) situatie. Wanneer uit sociaal onderzoek blijkt dat men in aanmerking komt, wordt er een principiële beslissing genomen waardoor een aantal rechten automatisch toegekend worden mits de voorwaarden, die door het BCSD worden opgelegd, worden nagekomen. “Bij elke cliënt die leefloon ontvangt of in budgetbeheer zit, wordt het recht nagegaan”, zegt Els Augustinus. “De beslissing om het toe te kennen, wordt regelmatig geëvalueerd, zowel op vaste tijdstippen als bij een wijziging van de situatie.”

Om het effect van het nieuwe steunkader op te volgen, zal er in de eerste maanden een snellere opvolging van de dossiers gebeuren. Philip Verstappen: “We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe kader en de aangepaste reglementen écht tegemoet komen aan wat iemand nodig heeft om menswaardig te leven. En dat we zo nog meer mensen met een beperkt inkomen kunnen helpen.”

%d bloggers liken dit: