Boechout veruit de grootste landbouwgemeente uit de Zuidrand voor Kontich

MORTSEL – Vandaag is de website www.provincie.incijfers.be uitgebreid met gedetailleerde land- en tuinbouwcijfers. Op de website vindt men specifieke data tot op gemeenteniveau, wat tot nu toe nergens beschikbaar was.

De intensivering van de landbouw is in de provincie Antwerpen een feit. Maar daar tegenover staan 129 hoeveproducenten en een bio-areaal van 28,7 procent, meteen ook het grootste bio-aandeel van alle Vlaamse provincies. In totaal vind je verspreid over de provincie Antwerpen 3 592 land- en tuinbouwbedrijven waarvan maar liefst 80 procent groot en gespecialiseerd zijn. Al die agrarische bedrijvigheid neemt 39 procent van de oppervlakte van de provincie in, oftewel 111 811 hectare. Wanneer we dat even bekijken voor de Zuidrand ligt Boechout (49,6 procent) ruim op kop voor Kontich (39,3), Aartselaar (28,4), Hove (25,5), Lint (22,3), Borsbeek (21,2), Mortsel (14,7) en Edegem (14,3 procent).

De Vlaamse provincies hebben de handen in elkaar geslagen. Ze voegden een hele nieuwe reeks landbouw-specifieke cijfers toe aan de al bestaande website www.provincie.incijfers.be. Vandaar dat we u bovenstaande cijfers kunnen aanbieden. Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Het gaat over algemene gegevens zoals het aantal landbouwers per vierkante meter, het aandeel bio-landbouw of de oppervlakte van serres. Maar ook over zeer specifieke data zoals de oppervlakte geregistreerde teelten. Bovendien kan je met de data ook zeer gemakkelijk evoluties trekken.’

Met een jaarlijkse omzet van 1,18 miljard euro zorgt de Antwerpse land- en tuinbouwsector voor 22 procent van de Vlaamse omzet. ‘Hiermee zijn we de tweede belangrijkste landbouwprovincie, na West-Vlaanderen. Toch merken we dat veel steden en gemeenten nog weinig voeling hebben met hun land- en tuinbouwsector. Daarom is het van groot belang dat we deze cijfers nu tot op gemeenteniveau kunnen aanbieden. Nooit eerder konden alle land- en tuinbouwcijfers zo in detail worden geraadpleegd en dus ook worden gebruikt.’

De databank www.provincie.incijfers.be is een gratis databank die door iedereen kan worden gebruikt. In de databank vind je kant-en-klare grafieken, tabellen, kaarten en fiches die je een correct beeld geven van de provincie Antwerpen en haar steden en gemeenten. Naast de kernindicatoren en de landbouwcijfers vind je er ook data over inwoners, huishoudens, economie, mobiliteit en werkgelegenheid. De databank is een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies, over al hun departementen heen. Niettegenstaande niet alle cijfers konden worden ingegeven namen we een kijkje naar het aantal biologische landbouwbedrijven in de Zuidrand. Dat zijn er zeven, waarvan de meeste in Boechout (3). Er zijn elf zorgbedrijven, met Kontich (5) als koploper en twaalf hoeveproducenten, met op de eerste plaats Aartselaar (4).

De cijfers komen van officiële instanties en organisaties zoals FOD Economie, het departement Landbouw en Visserij, FAVV, Bioforum, … De provincies staan in voor de verwerking van de gegevens en het invoeren in de databank. De actualisering gebeurt jaarlijks. Nieuwsgierig naar de cijfergegevens over landbouw in jouw gemeente ? Surf dan naar www.provincies.incijfers.be en klik op de tegel ‘Landbouw’. (EM/Foto gemeente Boechout)

%d bloggers liken dit: