Boechout weert doorgaand verkeer in Stoofstraat

De gemeente Boechout wil minder doorgaand verkeer in de Stoofstraat. Er komt een knip ter hoogte van het kruispunt met de N10. Bovendien wordt de rijbaan hersteld en wordt de straat ingericht als fietsstraat. De werken starten op dinsdag 27 oktober.

De Stoofstraat in Boechout is een smalle straat en de bermen worden er al jaren stuk gereden. “Het voortdurend opvullen van de putten langs de rijweg verhindert een mooi bermbeheer en zorgt ervoor dat het water niet meer weg kan. Daardoor vriest de rijbaan bij temperaturen onder nul stuk”, legt schepen van Openbare werken Dirk Crollet uit.

Bovendien kampt de Stoofstraat met sluipverkeer. Het gaat vooral om autoverkeer dat van Lier komt en richting Wommelgem rijdt, en omgekeerd. Tellingen door vrijwilligers van de mobiliteitsraad van de gemeente Boechout geven aan dat amper 5% van het verkeer tijdens het spitsuur plaatselijk verkeer is. Zo’n 11 tot 13% van de weggebruikers rijdt er ook sneller dan 50 kilometer per uur. “Dat sluipverkeer willen we stoppen. Deze lokale wegen en landbouwwegen zijn niet voorzien op zoveel verkeer en daarnaast wordt er veel gefietst”, legt schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts uit. “De grotere wegen zijn beter geschikt voor de doorstroom van verkeer en zijn meestal voorzien van gescheiden fietspaden zodat er geen conflicten zijn tussen verschillende weggebruikers”, gaat hij verder.

Fietsstraat

De gemeente heeft beslist om de rijbaan te herstellen en een knip door te voeren ter hoogte van het kruispunt met de N10. Zo wordt doorgaand verkeer onmogelijk en wordt de straat veiliger voor alle weggebruikers. “Bovendien maken we van de gelegenheid gebruik om de Stoofstraat in te richten als een fietsstraat en krijgt ze een roodbruine toplaag. De Stoofstraat is immers een belangrijke fietsas: ze ligt op een lokale fietsroute, staat op de fietsknooppuntenroute en vormt een verbinding richting de Vinkenstraat en de fietsostrade”, vertelt Rudi Goyvaerts. “In de toekomst zal je in de Stoofstraat dus geen fietsers mogen inhalen en mag geen enkele weggebruiker er sneller rijden dan 30 kilometer per uur”, besluit hij.

Voorafgaand aan deze beslissing heeft de gemeente overleg gehad met de stad Lier. De gemeente bekijkt ook samen met het Agentschap Wegen en Verkeer hoe de oversteekplaats op het kruispunt met de Stoofstraat en de N10 veiliger kan worden ingericht. De werken in de Stoofstraat starten op dinsdag 27 oktober.

 

%d bloggers liken dit: