Boechout wil management professioneel gaan versterken

BOECHOUT – De gemeente Boechout blijft groeien en bewegen. Het aantal activiteiten en evenementen in ons dorp is sterk gegroeid. Het aanbod aan gemeentelijke dienstverlening is toegenomen, de digitalisering is niet meer weg te denken. Daarnaast evolueert de communicatie met de burger in hoog tempo. Het personeelskader is kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld.

Sportpark Sneppenbos, de nieuwe kleuterschool, de academie, het nieuwe politiekantoor, nieuwe kinderopvang-initiatieven en een nieuw administratief centrum dat er dit jaar nog komt zijn de blikvangers van onze gemeente. Er werd een inhaaloperatie uitgevoerd in het aanbod aan sociale huisvesting en assistentiewoningen. Tegelijkertijd ontwikkelt Boechout zich als een parkgemeente. Vremde willen we behouden als een agrarische en landschappelijk waardevolle gemeente.

De ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden wordt een halt toegeroepen. Zo versterken we het open en landelijk karakter in de gemeente. Ook natuurontwikkeling neemt daar een belangrijke plaats in. Het beleid werkt verder aan de toekomst met onder meer een verdieping van het mobiliteitsplan en de opmaak van een visienota ruimtelijke ordening 2030. “In deze context wacht de belangrijke uitdaging om de integratie van gemeente en OCMW te brengen tot een efficiënte, functionele, moderne en transparante dienstverlening. De burger staat hierbij centraal én dichtbij,” zegt men in de gemeente Boechout.

“Onze gemeente is de logische, vriendelijke en veilige open deur waar elke burger met al zijn vragen moet terecht kunnen. Deze ambitie vraagt om een grondige evaluatie en hervorming van onze administratie. Samenwerken, coördinatie, krachtenbundeling en slimme ideeën uitwisselen vormen het platform om de verandering richting te geven en interne processen te optimaliseren,” zegt burgemeester Koen T’Sijen.

“Een interne werkgroep vanuit de administratie werkt momenteel aan een nieuwe organisatiestructuur met vier grote clusters: interne organisatie, ruimte, burger & welzijn en vrije tijd & onderwijs,” aldus nog  burgemeester Koen T’Sijen.