Boomsesteenweg op zaterdag 7 maart open voor alle verkeer

De rioleringswerken aan de N177 (Antwerpsesteenweg-Boomsesteenweg) zijn afgerond. De N177 wordt tegen zaterdagmorgen 7 maart volledig opengesteld voor alle verkeer richting Antwerpen

Vorige nacht werd de tijdelijke doorsteek van de A12 naar de N177 ter hoogte van Atlas Copco afgesloten. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de werfsignalisatie verwijderd zodat vanaf zaterdag 7 maart het verkeer weer normaal kan verlopen.

De werken, die in mei 2019 begonnen, zouden normaal nog tot de zomer duren, maar door de uitstekende samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en de Minder Hinder-maatregelen die werden genomen, kon de timing in de loop van het project bijgesteld worden. Heel het project is ongeveer 4 maanden vroeger klaar dan voorzien.

In de N177 richting Antwerpen ligt tussen de Leugstraat en de Struisbeek nu een regenweerafvoercollector, een grote verzamelriool voor regenwater. Daarnaast werd de bestaande afvalwaterriolering vernieuwd. De nieuwe regenwaterleiding voert het regenwater rechtstreeks af naar de Struisbeek. Enkel het afvalwater gaat nu nog naar de zuiveringsinstallatie.

Door de aanleg van de nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk afgevoerd worden naar de lokale beek. Zo verkleint de kans op lokale wateroverlast en verbetert de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte van de rioleringswerken gebruik om over de hele lengte van Leugstraat tot Struisbeek een nieuw, comfortabel fietspad aan te laten leggen.

Was je goed op de hoogte?

Nu de werken achter de rug zijn, willen we graag van je weten of je je voldoende geïnformeerd voelde. Laat het ons hier weten. Jouw mening is belangrijk voor ons. We leren ervan zodat we onze communicatie bij rioleringswerken elders kunnen bijsturen. Het duurt maar 1 minuutje. Alvast bedankt.

%d bloggers liken dit: