Borah voelt zich miskend door het gemeentebestuur van Borsbeek

BORSBEEK – Deze week steekt bij elke Borsbekenaar een bewonersbrief in de bus. Daarin doen algemeen directeur Kathleen Sebreghts en burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) een oproep aan de inwoners om zich kandidaat te stellen voor een hele reeks adviesraden. Mensen die interesse hebben, kunnen het online formulier invullen tot 15 september. In het overzicht van de adviesraden werd Borah (Borsbeek Raad Handicap) niet opgenomen.

Borah werd in 2016 opgericht en officieel erkend als adviesraad door het gemeentebestuur van Borsbeek. Het bestaat uit een groep van vrijwilligers die werkt aan inclusie en het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in de gemeente. Ritje Schouppe-Moons, voorzitter van Borah : ‘Een eerste strijdpunt was de ontoegankelijkheid van het gemeentelijk cultuurhuis ‘De Pastorie’. Wij hebben ervoor gezorgd dat de gemeente een modulair oprijplatform en een toegankelijke toiletwagen liet plaatsen. Dan kwamen de parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan de beurt en het eerste ‘Blauwboek: parkeren voor personen met een handicap in Borsbeek’.’

Vorig jaar organiseerde Borah een theatervoorstelling met Fried Ringoot (Belgium’s Got Talent) als krachtvoer voor de mantelzorgers in de gemeente. ‘Wij gingen ook een samenwerking aan met de Middenstandsraad om de toegankelijkheid van de lokale handelaars en vrije beroepers te verbeteren en trokken hiervoor een expert van een externe firma aan. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan een subsidiereglement om de handelaars die hun toegankelijkheid verbeteren financieel te ondersteunen.’

Borah kreeg een rolstoelparcours (zie foto Marc Broeckx) in eigen beheer zodat ook externen het parcours kunnen ontlenen. ‘Kortom, Borah leeft en er staan nog heel wat projecten op stapel. Zowel binnen als buiten Borsbeek krijgt Borah lovende commentaar voor haar expertise, onderbouwde adviezen, positieve uitstraling en begeestering,…’

Groot is dan ook hun teleurstelling dat Borah in het nieuwe ‘beleidsplan adviesraden’ geen plaats meer heeft. ‘Bij de voorstelling van het nieuwe beleidsplan werd ik niet uitgenodigd. In een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen verdedigden we ons bestaansrecht. Na een maand blijft het nog wachten op een reactie. En intussen viel de bewuste bewonersbrief in de bus. Als persoon met een handicap of als mantelzorger is het vaak vechten voor erkenning als volwaardig burger. Met het ‘beleidsplan adviesraden’ worden Borah en haar leden duidelijk niet erkend, en, erger nog, genegeerd. Dat voelt als een kaakslag. Bovendien zitten de leden van Borah met het handen in het haar: hoe het formulier invullen als jouw keuze er niet bij staat? Tot slot kunnen andere mensen die mogelijk interesse zouden hebben voor Borah, dat niet eens laten blijken.

Borah betreurt zowel de inhoud als het verloop van het beleidsplan, zeker omdat zij op geen enkel moment werden betrokken of geïnformeerd. ‘Wij zien ons genoodzaakt om naar de pers te stappen zodat mensen die Borah steunen zeker hun stem kunnen laten horen in de hoop het bestuur te overtuigen van het verder ondersteunen van Borah als officiële adviesraad. Borah voelt zich gekwetst, maar niet verslagen en hoopt nog steeds de erkenning te krijgen die het verdient.’ (EM)

%d bloggers liken dit: