Borsbeek, Edegem, Hove en Kontich stappen in project verkeersveilige gemeente

ANTWERPEN – Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen terug te dringen, sloegen Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase werd vandaag vrijdag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid.

Voor de Zuidrand nemen Borsbeek, Hove, Edegem en Kontich deel. De andere gemeenten zijn Bornem, Essen, Kalmthout, Kapellen, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel. De vier partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. Werner De Dobbeleer (VSV): ‘Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheids-coaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, peilden we hoe ze scoorden op vijf aspecten die zijn gerelateerd aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle zestien gemeenten.’

Koen van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van OVK: ‘Het SAVE-label betekent dat de gemeente zich grondig heeft voorbereid op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont ook de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse cultuur, door samenwerking tussen alle diensten en medewerking van lokale actoren/stakeholders. De letter S van SAVE betekent ‘samen’, een voorwaarde voor succes.’

Vanaf vandaag gaat men aan de slag met de zestien gemeenten. Die worden ondersteund om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een label te behalen. Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de dertien acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Voor het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig is ingebed in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone, aan de hand van een visie. Samen formuleren ze acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. Vanuit de provincie Antwerpen bieden we onze expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. We maken de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueren de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseren de samenwerking tussen politie en gemeente.’

Gouverneur Cathy Berx: ‘Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste zestien gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid immers cruciaal. Een daling van het aantal slachtoffers, na een dramatisch zwaar jaar, is allerminst een reden tot enige zelfgenoegzaamheid. Het doel is en blijft: geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze zowel mijn diepe verontwaardiging als de ambitie steunen en dat ze geven om de veiligheid van hun inwoners, hun jongeren.’ (EM/op de foto Luk Lemmens, Cathy Berx, Werner De Dobbeleer en Koen van Wonterghem/Compagnie Fotografie voor provincie Antwerpen)

 

%d bloggers liken dit: