Bosbrossers uit Edegem: ‘Tevreden over gemeentebestuur, niet over de school’

EDEGEM – Na onder meer Brasschaat vorige week ontvingen de gemeentebesturen van Mechelen – waar men een heuse jongerenklimaattop organiseerde – en Edegem vandaag een aantal scholieren, die opkomen voor het klimaat. Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘De jongeren moeten weten dat ik een fan ben van hun doelstellingen. Het is goed dat ze in Brussel aan de deur gaan kloppen maar ook in de eigen gemeente kunnen dingen worden gedaan.’

Aanvankelijk was het de bedoeling dat een 80-tal Edegemse bosbrossers – zoals ze nu worden genoemd – op het gemeentehuis zouden worden ontvangen. Metsu: ‘Niet iedere scholier die een beter klimaat wil gaat echter betogen. Toen ik op de middelbare school zat zouden noch de schooldirectie (OLVE, EM) noch mijn ouders dat hebben toegelaten. Vandaar dat ik het gesprek wou opentrekken naar klimaatbewuste jongeren, teneinde een werkgroep te creëren waar iedereen zijn zeg kan doen. Tenslotte moeten wij onze naam als Vlaamse pilootgemeente voor het project van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten rond duurzame ontwikkeling waarmaken. Laat me duidelijk stellen dat de bijeenkomst van vandaag slechts een begin is van een dialoog met de Edegemse jongeren. We gaan hieraan werken en – waar nodig – aankloppen in Brussel en ja, ook bij mijn eigen partij. Tenslotte werden hier een aantal interessante voorstellen gedaan die echter niet door het gemeentebestuur zelf kunnen worden gerealiseerd.’

Metsu wees er aan het begin van het onderhoud met de scholieren op dat Edegem al heel wat heeft gedaan voor het klimaat. ‘Wij leggen zonnedaken aan, zijn energiezuinig, werken nauw samen met Natuurpunt,… Onze inwoners behoren bij de her-gebruikerskampioenen, we leggen trage wegen aan en we doen mee aan de Klimaatstrijd. Maar het kan nog beter.’

Na de inleiding werden de jongeren ingedeeld in groepjes van acht en gingen ze met een schepen en een ambtenaar in debat. Achteraf werden de voornaamste voorstellen (een 25-tal) getoetst aan de realiseerbaarheid. Een greep uit de ideeën-bus: het invoeren van de Velokes (blijkt wel peperduur), goedkoper openbaar vervoer, het inkrimpen van het aantal plastieken zakjes, meer LED-verlichting, dynamische fietspaden, een verbod op autoverkeer aan de scholen, het vaker lichten van vuilbakjes,… Het gemeentebestuur kwam zelf ook met beloftes: van subsidies hoopt men klimaatsubsidies te maken waarbij bedrijven die ecologische maatregelen nemen een premie van 1 500 euro ontvangen. De klimaatraad –waar de jongeren dus deel van gaan uitmaken – treedt op als jury.

De jongeren waren zeer te spreken over het initiatief van het gemeentebestuur maar zijn minder tevreden over de directie van hun school (OLVE). ‘Op de speelplaats is er niks groen en we zijn ook vragende partij om lessen te krijgen over het klimaat. Tot nu toe werd daar met nog geen woord over gerept.’ Het gemeentebestuur beloofde hier werk van te zullen maken. Ze gaan zelf sensibiliserend optreden en de directie er proberen van te overtuigen dat er meer in dialoog moet worden getreden met de leerlingen. ‘Het dient gezegd, in 2017 organiseerden wij zelf een klimaatmars waar 1 600 jongens en meisjes uit het lager onderwijs in mee stapten. Wij hebben toen ook contact opgenomen met de directie van het middelbaar in OLVE maar kregen – zelfs na herhaalde telefoontjes – geen gehoor.’ (EM)