Burgemeester en schepenen van Lier voorgesteld samen met de nieuwe startnota

LIER – Met een sterk mandaat van de kiezer zetten N-VA en OpenVLD hun coalitie in Lier voort. ‘Dat de Lierenaars en Hooiktenaars beide coalitiepartners electoraal beloonden voor het gevoerde beleid sterkt ons in de overtuiging om verder te gaan op de ingeslagen weg’, zegt Frank Bogaerts. ‘Toch leggen we ook bewust nieuwe klemtonen in onze startnota. Investeren, vergroenen, activeren en participeren zijn daarbij de kernwoorden.’

Frank Bogaerts blijft burgemeester tot 2021. Hij zal dan worden opgevolgd door Rik Verwaest. De burgervader krijgt de bevoegdheden financiën, veiligheid, handhaving, politie en brandweer, communicatie en regionale samenwerking. Eerste schepen is Marleen Vanderpoorten, bevoegd voor wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling en enroerend erfgoed. Rik Verwaest is gedurende de eerste helft van het ambtstermijn tweede schepen. Ilse Lambrechts zal hem opvolgen. Zij worden bevoegd voor lokale economie, roerend erfgoed, musea, toerisme, jeugd en evenementen.

Derde schepen is Walter Grootaers. Hij is bevoegd voor stadsontwikkeling, omgeving, milieu, natuur, landbouw en SOLAG. Rik Pets wordt de vierde schepen, verantwoordelijk voor personeel, loket, ICT, burgerlijke stand, dierenwelzijn en begraafplaatsen. Vijfde schepen krijgt openbare ruimte, mobiliteit en duurzaam beleid onder zijn hoede. De laatste schepen is Ivo Andries, verantwoordelijke voor sport, cultuur, bibliotheek, onderwijs, afvalbeleid en Proper Lier. Toegevoegd schepen en voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst is Annemie Goris. De meerderheid in Lier zal Lucien Herijgers voordragen als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.