Burgemeester Koen Volckaerts opent nieuw park met zonnepanelen in de gemeente Hove

HOVE – De energiebevoorrading van ons land staat reeds enkele weken ter discussie. Het Hovese gemeentebestuur neemt alvast praktische maatregelen om meer energie-zuinig te werken. Burgemeester Volckaerts schakelde zo dinsdag jl een nieuw zonnepaneel in op het dak van de gemeentelijke werf aan de Paul van Ostaijenlaan. “Tijdens de vorige legislatuur werden er zonnepanelen gelegd op het Sportpark, maar ze werden niet aangesloten. Nu is dit wel gedaan. Vandaag staan er in Hove ook zonnepanelen op de gemeentelijke werf, het Dienstencentrum, de Mikado, O.C. De Markgraaf, de kleuterschool en de turnzaal van de gemeentelijke Rodenbachschool. Wij als gemeente verpachten onze daken aan een externe leverancier en zo krijgen we goedkopere stroom. Na 15 jaar worden deze installaties eigendom van de gemeente. Alle onderhoud is voor de leverancier” aldus burgemeester Koen Volckaerts. “We doen zoveel mogelijk inspanningen in onze gemeente om de CO2-uitstoot te verminderen. Tijdens volgende legislatuur rijden de gemeentediensten bv meer met elektrische wagens. In alle gemeenten is men bezig laadpalen te zetten zodat bestuurders een grotere actieradius hebben. Er staan in Hove reeds laadpalen aan de kerk, en op de parking van het Sportpark. Binnenkort ook een dubbele voor fietsers. Tegen 2020 zal de Vlaamse regering nog extra laadpalen aanbieden aan de gemeenten. Onze inwoners profiteren hiervan via het fiscaal voordeel. De bedrijfskosten van de gemeente kunnen dalen. De overschotten komen ten goede aan de burgers” aldus nog burgemeester Koen Volckaerts aan de microfoon bij regioradio Zuidrand.