Burgemeester Seldeslachts weerlegt kritiek over ‘onbestaande beleidsnota’

KONTICH – Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kontich feliciteerde Joost Fillet, fractieleider van Dorpslijst Sander (zie foto), alle raadsleden. Hij wenste het nieuwe schepencollege veel inspiratie, veel energie en veel inzet voor alle inwoners van Kontich en Waarloos. Na de verkiezingen moest Sander plaats ruimen voor OpenVLD, dat samen met N-VA de meerderheid vormt.

Fillet: ‘We weten nu wie onze gemeente zal besturen, maar het is onduidelijk wat dit nieuwe bestuur van plan is. De gemeente Kontich start deze bestuursperiode zonder een visienota of een beleidsakkoord.’ Voor de visienota wil Filet een traject opstarten om de inhoudelijke doelen van de komende bestuursperiode te bepalen: ‘We verwachten van het schepencollege een eerste inhoudelijke aanzet en een trajectvoorstel om tot een ambitieuze visienota te komen met de plannen van dit nieuwe bestuur voor onze gemeente en haar inwoners.’

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) reageert verbaasd. ‘Ik heb op de installatievergadering gezegd dat er wel degelijk een beleidsakkoord is en dat we dat ter sprake zullen brengen op de gemeenteraad van 21 januari. Gisteren was er de installatievergadering, dat is geen volwaardige gemeenteraad, maar een feest voor met name de nieuwe verkozenen en hun familieleden.’

Seldeslachts bekent wel dat er geen uitgebreid beleidsakkoord naar voren zal worden geschoven. ‘Dorpslijst Sander weet perfect dat wij 2019 zien als een overgangsjaar. De nota die wij gaan bespreken is dan ook maar drie bladzijden lang en bevat een aantal kernideeën waarrond we gaan werken. Omdat we een nieuwe coalitiepartner hebben en omdat we niet alleen de adviesraden maar ook ons personeel inspraak geven, zullen we in december een volwaardige beleidsnota voor de periode 2020-2024 aan de gemeenteraad voorleggen.’ (EM)